of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-204
Özel Tasarımlı Motorlar
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Üniversal motorların, step motorların, Servo motorların yapısını tanıyabilme. Bu tip motorların özelliklerini, çalışma prensiplerini ve kullanma yerlerini açıklayabilme.
Dersin Hedefleri
1. Üniversal motoru yapısını tanıyabilme
2. Üniversal motorun, özelliklerini ve çalışma prensibini kavrayabilme
3. Step motorların yapısını tanıyabilme, kullanım alanlarını bilir
4. Servo motorların yapısını tanıyabilme, kullanım alanlarını bilir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Üniversal motorun yapısını tanır
2. Üniversal motorun çalışma prensibini açıklar
3. Üniversal motorun kullanım yerlerini açıklar
4. Step motorun tanımını ve yapısını tanır
5. Step motorun kullanım yerlerini açıklar
6. Step motorun sürücü devrelerini uygular
7. Servo motorların yapısını tanır
8. Doğru akım servo motorların özelliklerini ve çalışma prensiplerini açıklar
9. Servo motorların kullanıldığı yerleri açıklar
10. Servo motor sürücü devrelerini uygular
Dersin İçeriği
Adım motorları, çeşitleri, uyarma şemaları, karakterleri, tanımları ve terimleri. Statik ve Dinamik hareketli karakter özellikleri. Adım motor sürücü devreleri. Açık döngü ve kapalı döngü kontrol ve adım motor seçimi. DC servo motorları, çeşitleri, karakterleri, sürücüleri ve uygulamaları. Elektrik makinelerinde mıknatıslar uygulamaları. Relüktans ve lineer motorların çeşitleri ve özellikleri. Üniversal motor çeşitleri ve çalışma prensipleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
91
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Güngör BAL, ‘Özel Elektrik Makinaları’ ISBN: 975 347 728 7, Seçkin Yayıncılık, 2004, Ankara, Türkiye
2. Adem ALTUNSAÇLI, ‘Elektrik Makineleri-III’ Color Ofset, Iskendurun, Turkiye
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.