of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-211
Sayısal Elektronik
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sayı sistemleri ve kodlamalar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Temel Lojik kapıları açıklamak, Lojik entegreleri tanıtmak, Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapmasını öğretmek, bileşik devreleri detaylandırılarak / gruplandırarak bileşik devreleri tasarlama becerisini kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1) Analog ve Sayısal kavramlarını anlama, farklarını kavrar
2) Sayı sistemlerini anlayarak, sayı sistemlerinin birbirine dönüşümlerini yapar(binary, decimal,octal, hexaoctal vb)
3) Boolean matematiği prensiplerini öğrenerek, Boolean matematiği ile sadeleştirme yapar(mantık kapıları olan ve, veya ,değil, ve değil , veya değil, özel ve, özel veya vb.)
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Analog ve Sayısal kavramlarını anlama, farklarını kavrama,
2) Sayı sistemlerini anlayarak, sayı sistemlerinin birbirine dönüşümlerini yapabilme
3) Kodlama ile ilgili kavramları ve kodlama çeşitlerini anlayarak, kodlamalar arasındaki dönüşümleri yapabilme
4) Boolean matematiği prensiplerini öğrenerek, Boolean matematiği ile sadeleştirme yapabilme
5) Lojik kapıları, işlevlerini, kullanımlarını anlama, birlikte kullanılabilmelerini kavrama,
6) Karnough Haritalarını kullanarak sadeleştirme yapabilme,
7) Lojik entegrelerin karakteristiklerini anlama, lojik entegreleri parametreleri kullanarak değerlendirebilme, sayısal göstergeleri kullanabilme,
8) Bileşik devreleri tasarlayabilme,
9) Kodlama ile ilgili devreleri tasarlama ve uygulayabilme,
10) Çoklayıcı Azlayıcı devreleri anlayabilme
11) Aritmetik işlemlerle ilgili devreleri tasarlayabilmek, ALU devrelerini açıklayabilmek
Dersin İçeriği
Analog ve sayısal kavramlarını tanıtmak, sayı sistemlerini (binary, decimal,octal, hexaoctal vb) açıklamak, kodlama ile ilgili kavramları vermek, Boolean Matematiği kurallarını(mantık kapıları olan ve, veya ,değil, ve değil , veya değil, özel ve, özel veya vb.) açıklamak, Lojik kapı devrelerini tanıtarak kullanımlarını öğretmek, Bileşik lojik devrelerin tasarımını kavratmak.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
14
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
14
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dijital Elektronik Mustafa Yağımlı
Diğer Kaynaklar
Dijital Elektronik Mustafa Yağımlı
Materyal
Dokümanlar
Dijital Elektronik Mustafa Yağımlı
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
1
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.
1