of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-215
Bilgisayar Destekli Proje 1
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Yasemin Bayram Gökçe
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İşletim sitemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketini kullanabilir bir duruma gelmiş öğrencinin, sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilmesi
Dersin Hedefleri
1. Tercih edilen program paketi için gerekli donanım ve yazılımın tanıtımı programın yüklenmesi, çalıştırılması, ekran ayarları ve konfigürasyon ayarlarını yapabilme.
2. Temel çizim komutlarını kullanarak obje oluşturma ve oluşturulan objeler üzerinde değişiklikler yapma objeleri birbiri ile irtibatlandırma işlemlerini yapabilme. Düzeltme ve düzenleme komutlarını tanıyabilme, oluşturulan objeler üzerinde bu komutları uygulayabilme.
3. Görüntü kontrol komutlarının işlevlerini kavrayabilme, bu komutlarla işlem yapabilme.
4. Bloklama işlemlerini kavrayabilme. Mesleğe uygun özel sembol kütüphanesi oluşturabilme, çizim katmanları (sayfaları) ile ilgili işlemleri yapabilme.
5. Çizilen objelerin ölçülendirilmesi ve kapalı objelerle ilgili tarama işlemlerini yapabilme. Program paketini kullanarak yapılan çizim ve tasarımların çıktılarını alabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Programı paketini bilgisayara yükleme, çalıştırma, ekran ayarlarını ve konfigürasyon ayarlarını yapar.
2. Temel çizim komutlarının (daire, yay, çizgi, elips, çokgen, dikdörtgen, nokta, yazı v.b.) işlevlerini tanımlar.
3. Temel görüntü komutlarının işlevlerini kavrar.
4. Bloklama komutlarını kullanarak kendi objelerini oluşturur.
5. Katmanlarla ilgili işlemleri yapar.
6. Ölçülendirme ile ilgili tanım ve kavramları açıklar.
7. Seçilen objelerin uygun ölçülendirme stilini kullanarak ölçülendirme işlemi yapar.
8. Uygun stil ve şablon kullanarak kapalı objelerin tarama işlemini yapar.
9. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma ile ilgili genel bilgileri kavrar.
10. Yapılan bir çizim veya tasarımın çıktısını alma işini yapar.
Dersin İçeriği
Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri, temel çizim elemanları, düzeltme ve sorgulama işlemleri, görüntü ve kontrol işlemleri, bloklama işlemleri ve katmanları, ölçülendirme ve tarama işlemleri, yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
3
14
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
14
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
50
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Verilen bir Projenin Çizilmesi.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
0
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.
0