of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-226
Yüksek Gerilim Tekniği
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yüksek gerilim tekniğinde ölçme ilkelerini kavrayabilme. Yüksek gerilim şebeke ve tesislerinde devre elemanlarının teknik özelliklerini kavrayabilme. Yüksek gerilim tekniğinde;bakım,arıza bulma ve onarım çalışmalarında güvenli çalışma kurallarını uygulayabilme.
Dersin Hedefleri
1. Yüksek gerilim tekniğinde ölçme ilkelerini kavrama
2. Yüksek gerilim iletim ve dağıtım şebekelerinin donanımı için yapılan düzenlemeleri kavrama
3. Hava hatları ve kabloları yüksek gerilim tekniği açısından problem çözme
4. İletim ve dağıtımda kullanılan anahtarlama elemanlarını tanıma
5. Yüksek gerilim tesislerinin korunması ve güvenli çalışma ilkelerinin uygulama.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Yüksek gerilim çeşitleri ve bunlarla ilgili tanımlamaları açıklar
2. Yüksek gerilim ölçmelerinde hataları açıklar ve sınıflandırır
3. Yüksek gerilim bölücülerini tanır.
4. Uluslar arası standartlara göre gerilimini sınıflandırır.
5. Transformatörlerin paralel çalıştırılmasını kavrar.
6. Hatlardaki sarkma ve gerilmeyi tespit ederken kar, buz ve rüzgar yüklerini hesaba katar.
7. Yüksek gerilim kablolarının çeşitlerini bilir ve seçimini yapar.
8. Kablo arıza yerinin tayinini yapar.
9. İletim ve dağıtımda kullanılan anahtarlama elemanlarını tanır.
10. Yüksek gerilim tesislerinde koruma tekniklerini ve ilkelerini açıklar ve uygular.
11. Yüksek gerilim şebeke tesislerinde yapılacak her türlü çalışma için ?Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği?ni inceler ve uygular.
Dersin İçeriği
Yüksek gerilim tekniğinde ölçmeler, Yüksek gerilim iletim ve dağıtım şebekeleri, Hava hatları ve kablolar, İletim ve dağıtımda anahtarlama elemanları, Yüksek gerilim tekniğinde güvenlik ve koruma. Enerji taşıma hatlarında güç ve kayıp denklemleri. Hat akımı ve gerilimi hat sonu gerilimi, akımı ve gücü. Kompanzasyon ve seri kompanzasyon. Anahtarlama elemanları. Enerji dağıtım sistemleri ve ölçümü, yükleme tipleri, koruma elemanları ve transformatörler. İletim hattı denklemleri, iletim hat kayıpları, iletim hatlarının genel parametreleri. Enterkonnekte sistem. Koruma sistemleri ve yere göre empedansı ve diferansiyeli.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Yüksek Gerilim Tekniği İTÜ Yayımları Çeviri
2. Prof.Dr.Muzaffer ÖZKAYA ?Yüksek Gerlim Tekniğinde Ölçme? İTÜ Yayınları
3. Prof.Dr.Mehmet İNAN ?Orta Gerilim Şebekeleri? İTÜ Yayınları
4.Mahir ALTIN- Mustafa ÜSTÜNEL-Mehmet KIZILGEDİK ? Elektrifikasyon? M.E.B. Yayınları
5. Mahir ALTIN- Mustafa ÜSTÜNEL-Mehmet KIZILGEDİK ? Endüstriyel Elektrik? M.E.B. Yayınları
6. Adnan PEŞİNT ? Elektrik Santralleri, Enerji İletim ve Dağıtımı? M.E.B. Yayınları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
1
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.
1