of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Elektrik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELK-222
Elektrik Kuvvet Tesisatları
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Koray Özsoy
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Aydınlatma, kuvvet, enerji, iletim ve dağıtım projeleri ile ilgili fizibilite çalışması yapabilme. Proje ile ilgili detayları düzenleyebilme.
Dersin Hedefleri
1. Projeyi bir fizibilite safhasına getirebilmek için gereksinimleri kavrama.
2. Bir tesisat projesini hazırlama
3. Yazılı, grafiksel, görsel ve sözel becerileri uygulama
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Projeyi tanımlar ve özel /teknik şartnameyi hazırlar.
2. Proje ile ilgili taslak hazırlar.
3. Proje ile ilgili yasal işlemleri kavrar.
4. Proje ile ilgili yönetmelikleri bilir
5. Proje çalışmasının organizasyonunu tanır.
6. Aydınlatma, kuvvet, enerji iletim ve dağıtım projelerini okur, düzenler ve çizer.
7. Projenin maliyet analizini yürütür.
8. Proje dosyası hazırlar.
9. Yazılı, Grafiksel, Görsel, özel beceri gösterir
Dersin İçeriği
Tesisat planının ön çalışması, tesisat planının hazırlanması, tesisat planının tamamlanması. Plan sunumunun yapılması. Aydınlatma projesi, güç projesi, enerji iletim ve dağıtım projelerinin özellikleri. Fabrika ve işletme projeleri. Projenin ekonomik verimliliğinin incelenmesi. Elektrik şebekesinin projelendirilmesi ve projenin çizilmesi. Proje detaylarının düzenlenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
60
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
138
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Doğru A, ‘Elektrik Tesisat Planları Sözleşme ve keşif planlama’ Has offset yayın-matbacılık,2004, Kahramanmaraş, Türkiye
2. Yılmaz Ü, Durmuş H. ‘Elektrik Tesisat Projesi’, İnkansa Matbacılık, 2003, Ankara, Türkiye
3. Tirben N.- Alavurt H.-Hürer A. “Elektrik Teknik Resmi“ M.E.B Yayınevi
4. Alacacı M. “ Elektrik Meslek Resmi”
5. Elektrik İç Tesisleri ve Proje Yönetmelikleri
6. Elektrik Firmaları Çeşitli Katalog ve Broşürler
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Elektrik projesi hazırlama
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak. Gündelik ve Mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak. Temel ve Mesleki Yabancı dil bilgisine sahip olmak.
1
2
Mesleki alanda tüm çözümlemeleri yapabilecek düzeyde Matematik bilgisine sahip olmak.
1