of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HRT-3101
Ölçme I
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ahmet UYSAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Temel ölçüm araçları hakkında bilgi sahibi olmak.Temel ölçüm metotlarını öğrenmek.Ölçülerin ve fonksiyonlarının ortalama hatalarını hesaplayabilmek. Ölçü krokisi hazırlayabilmek.Basit ölçme aletleri ile alım ve aplikasyon yapabilmek. Her türlü parsel alanını hesaplayabilmek.Açı ölçme aletlerini kullanabilmek.Temel ölçme uygulamalarını arazide yapabilme becerisinin kazandırılması. Açı ölçme yöntemlerini ve hesaplarını öğrenmek.
Dersin Hedefleri
Temel ölçme aletlerini tanıtmak ve kullanımlarını öğretmek. Alım ve Aplikasyon ölçü krokisi hazırlamayı öğretmek. Ölçekler ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Açı dönüşümleri ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Alanlar ile ilgili hesaplamaları öğretmek. Ölçme Bilgisinin tanımı ve bölümlenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel ölçüm araçları hakkında bilgi sahibi olmak
2. Temel ölçüm metotlarını öğrenmek.
3. Ölçülerin ve fonksiyonlarının ortalama hatalarını hesaplayabilmek
4. Ölçü krokisi hazırlayabilmek.
5. Basit ölçme aletleri ile alım ve aplikasyon yapabilmek.
6. Her türlü parsel alanını hesaplayabilmek.
7. Açı ölçme aletlerini kullanabilmek.
8. Temel ölçme uygulamalarını arazide yapabilme becerisinin kazandırılması
9. Açı ölçme yöntemlerini ve hesaplarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
ÜNİTE 1: GİRİŞ
GİRİŞ 1.1.Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi:
1.2. Tanımlar :
1.3. Haritaların ve Ölçme Bilgisinin Kullanım Alanları:
1.4. Yerin Temel Şekli
1.5 Ölçü Birimleri
ÜNİTE 2: Düzlem Ölçmeleri
Ünite 3: Ölçek ve çeşitleri, sayısal uygulama
Ünite 4: Ölçü Hataları,
Ünite 5: Hata ve Düzeltme, sayısal uygulama
Ünite 6: Alım Yöntemleri (Bağlama, Prizmatik ve Kutupsal)- Ölçü Krokileri
Ünite 7: Alan Hesapları
Ünite 8: Dik Koordinat Sistemi ve Temel Ödevler
Ünite 9: Poligon Hesapları, Açık Poligon Hesabı
Ünite 10: Kapalı Poligon Hesabı- Bağlı Poligon Hesabı
Ünite 11: Sayısal Uygulama
Ünite 12: Sayısal Uygulama
Ünite 13: Zemine İndirme
Ünite 14: Sayısal Uygulama
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
4
40
Ödev
0
0
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
7
7
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
134
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Aydoğan B., Ölçme Bilgisi I Ders Notu
14 hafta derslerde anlatılacak konularla ilgili sunular
Aydoğan B., Ölçme Bilgisi (I) Ders Notu
Issues are described in the 14 weeks course presentations
1. Songu C., Ölçme Bilgisi I, Ankara, 1975
2. Aytaç M., Ölçme Yöntemi, İTÜ, İstanbul, 1976
3. Özbenli E.,Tüdeş T., Ölçme Bilgisi, KTÜ, Trabzon, 1997
Basit ölçme aletleri, Klasik ölçme aletleri, planimetreSimple measuring instruments, classical measuring instruments
Diğer Kaynaklar
Aydoğan B., Ölçme Bilgisi I Ders Notu
14 hafta derslerde anlatılacak konularla ilgili sunular
Aydoğan B., Ölçme Bilgisi (I) Ders Notu
Issues are described in the 14 weeks course presentations
1. Songu C., Ölçme Bilgisi I, Ankara, 1975
2. Aytaç M., Ölçme Yöntemi, İTÜ, İstanbul, 1976
3. Özbenli E.,Tüdeş T., Ölçme Bilgisi, KTÜ, Trabzon, 1997
Basit ölçme aletleri, Klasik ölçme aletleri, planimetreSimple measuring instruments, classical measuring instruments
Materyal
Dokümanlar
Aydoğan B., Ölçme Bilgisi I Ders Notu
14 hafta derslerde anlatılacak konularla ilgili sunular
Aydoğan B., Ölçme Bilgisi (I) Ders Notu
Issues are described in the 14 weeks course presentations
1. Songu C., Ölçme Bilgisi I, Ankara, 1975
2. Aytaç M., Ölçme Yöntemi, İTÜ, İstanbul, 1976
3. Özbenli E.,Tüdeş T., Ölçme Bilgisi, KTÜ, Trabzon, 1997
Basit ölçme aletleri, Klasik ölçme aletleri, planimetreSimple measuring instruments, classical measuring instruments
Ödevler
Basit ölçme aletleri, Klasik ölçme aletleri, planimetre
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği.
4
2
Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak.
4