of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HRT-3103
Jeodezik Hesap
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
V. Nejat SALALI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi.
Dersin Hedefleri
Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi. To calculate coordinates according to rhizmatic measures.
Dersin İçeriği
Hesap makinesi kullanma becerisi. Mesleki problemler karşısında düşünme yeteneğinin kazanılması. Mesleki problemleri çözebilme becerisi. Aplikasyon yapabilmek için gerekli hesapları yapabilme becerisi. Prizmatik ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Kutupsal ölçülere göre koordinat hesaplayabilme. Analiz etme ve çözme yeteneği. Bireysel çalışma becerisi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
4
40
Ödev
5
20
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
127
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Materyal
Dokümanlar
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ergin,M.N ve İnal C., Ölçme Bilgisi 2, S.Ü., Konya
Tombaklar,Ö.H. ve Ceylan A., Ölçme Bilgisi(Topoğrafya),S.Ü.,Konya
Koç,İ., (1998), Ölçme Bilgisi 1, Gökhan Matbaası, İstanbul.
Koç,I., 'Jeodezik Hesap', YTÜ Basım evi, İstanbul
Songu, C., (1995), Ölçme Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği.
3
2
Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak.
2