of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HRT-3105
Kartografya
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Vuslat SALALI
Dersin Yardımcıları
Öğr. Gör. Vuslat SALALI
Dersin Amacı
Haritaların oluşturulmasından, çoğaltılmasına kadar kartografik tüm aşamalar(harita yapım tekniği), harita türleri, haritaların kullanımı için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ile birlikte büyük ve çok büyük ölçekte harita ve plan çizimlerinin yapılması için gerekli çizim ve ölçüm aletlerinin tanıtım ve kullanımının öğretilmesi ile çizim metodlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi ve sunumu konusunda bilgi ve deneyim kazandırmak.
2. Haritaların çizimi, kullanımı ve çoğaltılmasını öğretmek.
3. Arazi uygulamalarında karşılaşılan boy kesitlerin çizimini öğretmek.
4. Genel arazi topografyası, eğim bilgisi, koordinat okuma ve çizilen paftaların arşivlenmesi.
5. Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması ve pafta kullanma yeteneği kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Dünya ve Türk haritacılık tarihi.
2.Harita tasarımı
3.Amaca uygun projeksiyonun seçimi.
4.Kartografik gösterim tekniklerinin kullanımı.
5.Üçüncü boyutun haritada gösterimi.
6.Harita çoğaltımı.
7.Harita kullanımı.
8.Standartlar.
9.Kalite bilinci.
10.Ölçek kavramı.
11.Pafta köşe koordinatlarının bulunması.
12.Ülke pafta bölümleme sistemi.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve tanımlar, Dünya ve Türk Haritacılığı, gerçek projeksiyonlar, Normal, teğet ve kesen konik projeksiyonlar, Normal, teğet ve kesen projeksiyonlar, gerçek olmayan projeksiyonlar, jeodezik projeksiyonların genel özellikleri, Harita yapım aşamaları, genelleştirme, Arazi şekillerinin( Topografik yapının)haritada gösterimi, haritaların kullanımı, haritaların çoğaltımı, çizimi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
3
30
Ödev
10
60
Ödevler
10
3
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
124
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Salalı, V. Kartografya ders notları.
Diğer Kaynaklar
1. Koçak, E., “Harita Projeksiyonları”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1999
2. Yerci, M “Kartografya ders notları”,
3. “1/25000 ve daha Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği.”,2008
4. Çizim araçları.
5. Selçuk, M .” Kartografya Kısaltılmış Ders Notları”, YTÜ 1983
Materyal
Dokümanlar
Çizim malzemeleri
Ödevler
Türk haritacılık tarihi
Her öğrenci için pafta bölümleme
Ortogonal kroki tersimatı
Kutupsal kroki tersimatı
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği.
4
2
Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak.
3