of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HRT-3107
Kadastro Bilgisi
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ahmet UYSAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kadastrosu olmayan yerlerde sınırlandırma çalışmalarının nasıl yapılacağını, kadastrosu bitmiş yerlerde değişikliklerin takibini öğretmek, tevhid, ifraz, yoldan ihdas, yola terk, sınırlandırma haritaları, köy yerleşim haritaları, kamulaştırma, orman haritaları ve LİHKAB işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması.
Dersin Hedefleri
1. Mülkiyeti ve önemini tanıtmak.
2. Kadastronun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatmak.
3. Kadastro uygulamalarını tanıtmak.
4. Kadastro teşkilatını anlatmak.
5. Kadastrodan nerelerde ve nasıl yararlanıldığını öğretmektir.
6. LİHKAB bürolarında yapılan işlemlerin anlatmak.
7. Kadastro paftalarının yenilenmesine yönelik bilgi vermek.

Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Kadastro, taşınmaz mal ve tapu kavramlarını anlamak
2. Kadastro çalışmaları için gerekli olan arazi bilgilerini toplamak
3. Gerekli görülen yerlere, zemin kontrol noktalarını tesis etmek
4. Sınırlandırma çalışmalarını yapmak, haritalarını oluşturmak
5. Mülkiyet bilgilerine göre tescil işlemlerinin yapmak
6. Kadastro gören yerlerde cins tashihini yapmak
7. Parsellerde ifraz ve tevhid işlemlerini yapabilmek
8. Değişikliğe uğrayan parsellerin yola terk ve yoldan ihdasının yapmak
9. Arazi ve arsa düzenlemelerinin kadastro kontrollerini yapmak
10. Kamulaştırma mevzuatını bilmek
Dersin İçeriği
ÜNİTE 1: GİRİŞ
GİRİŞ 1.1.Kadastronun Tanımı ve Tarihçesi:
1.2. Kadastro Bölgeleri ve Çalışma alanlarının tespiti
1.3. Kadastro ekibi ve arazideki görevleri
1.4. Kadastro Müdürlüklerinde Yapılan İşlemler
ÜNİTE 2: Kadastro Komisyonları ve görevleri
Ünite 3: Kadastroda bilirkişiler ve görevleri
Ünite 4: Arazide taşınmazları sınırlandırma çalışmaları
Ünite 5: Meraların tespiti ve tapuya tescil işlemleri
Ünite 6: Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların Tespiti
Ünite 7: Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti
Ünite 8: Orman Kadastrosu
Ünite 9: Hazine Taşınmazlarının Tespit İşlemleri
Ünite 10: Kadastral Paftaların Yenilenmesi Çalışmaları
Ünite 11: Kadastro Çalışmalarının Sonuçlanması
Ünite 12: Kadastroda Sayısallaştırma
Ünite 13: Afet Bölgelerinde Kadastro Çalışmaları
Ünite 14: Kadastro Hatalarının Düzeltilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
3
20
Ödevler
3
6
18
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
117
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu

1. Erkan H., Kadastro Bilgisi, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 1989
2. Tüdeş T., Bıyık, C., Kadastro Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994
3. Aksoy B., 3402 sayılı Kadastro Kanunu, Adil Yayınevi, ISBN 975-7294-04-9, Ankara, 1994
4. Yeşil M., Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul., 1995
5. Kadastronun Tesisi Ve Yaşatılması Hüseyin Koçak, 2013, Ankara.
6. Kadastro Bilgisi Prof. Hüseyin Koçak, 2011, Ankara.
7. Türkiye'de Kadastro Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş, 2008,
Diğer Kaynaklar

1. Erkan H., Kadastro Bilgisi, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 1989
2. Tüdeş T., Bıyık, C., Kadastro Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994
3. Aksoy B., 3402 sayılı Kadastro Kanunu, Adil Yayınevi, ISBN 975-7294-04-9, Ankara, 1994
4. Yeşil M., Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul., 1995
5. Kadastronun Tesisi Ve Yaşatılması Hüseyin Koçak, 2013, Ankara.
6. Kadastro Bilgisi Prof. Hüseyin Koçak, 2011, Ankara.
7. Türkiye'de Kadastro Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş, 2008,
Materyal
Dokümanlar

1. Erkan H., Kadastro Bilgisi, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 1989
2. Tüdeş T., Bıyık, C., Kadastro Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994
3. Aksoy B., 3402 sayılı Kadastro Kanunu, Adil Yayınevi, ISBN 975-7294-04-9, Ankara, 1994
4. Yeşil M., Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul., 1995
5. Kadastronun Tesisi Ve Yaşatılması Hüseyin Koçak, 2013, Ankara.
6. Kadastro Bilgisi Prof. Hüseyin Koçak, 2011, Ankara.
7. Türkiye'de Kadastro Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş, 2008,
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği.
3
2
Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak.
3