of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HRT-3109
Alet Bilgisi
2.0
0.0
1.0
2.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ahmet UYSAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Basit ölçme aletleri,çelik şerit metre, jalon ve prizmaların kullanımı ve kontrolleri, açı ölçerlerde düzeçler,(küresel ve silindirik düzeçler), Topoğrafik aletler(Teodolit , Takeometri) ve nivelman ölçü aletlernin kullanımı (nivo), Elektronik Teodolitlerin tanıtım, GPS hakkında temel bilgiler ve kullanımı.
Dersin Hedefleri
1.Kullanılan aletlerin temel bilgilerinin verilmesi.
2. Basit ölçü aletleri ile ölçü yapma tekniklerinin anlatılması
3. Elektronik ölçü aletlerin kullanılmasını sağlamak.
4. Öğretilen aletlerin bakımlarının önemi .
5.Öğretilen aletlerin teknik yapıları hakkında bilgilendirmek.
6.GPS ile ilgili temel kavramların verilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Basit ölçme aletlerin kullanımı.
2.Topoğrafik aletlerin öğretilmesi.
3.Topoğrafik aletlerin sorunlarının giderilmesi.
4.Topoğrafik aletlerin uygulamalı kullanımı.
5.Elektronik aletlerin basit anlatımı.
6.Elektronik aletlerin kullanımının uygulaması.
7.GPS hakkında ön bilgi verilmesi.
8.GPS?nin temel kullanımı.
Dersin İçeriği
Basit ölçü aletlerinden, elektronik ölçü aletlerine kadar önbilgi mahiyetinde tanıtımı.
Basit ölçü aletlerinin tanıtımı ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlar.
Prizma yardımıyla dik düşmek ve dik çıkmak.Prizma kullamının esalarını öğrenmek.
Çekül yardımı ile jalonu düşey duruma getirmek.Jalonun dikliğini ayarlayabilmek.
Çekül yardımı ile jalonu düşey duruma getirmek.Jalonun dikliğini ayarlayabilmek.
Açıolçer ve elektronik aletlerin (total station) kurulumu ve bu aletler yardımıyla yatay ve düşey açı okumaları.
Elektronik ölçü aletleri ile yapılan uygulamalar (Arazi çalışması)
Elektronik ölçü aletleri ile yapılan uygulamalar (Arazi çalışması)
Yükseklik ölçmelerinde kullanılan nivoların ve miraların tanıtımı.
Nivoların kurulumu ve düzeçlenmesi.
Basit nivo ve mira yardımıyla kot taşınması, kot farklarının ölçülmesi
Elektronik alet yardımıyla arazide açı, mesafe ve kot ölçümleri konulu kısa uygulamalı sınav.
GNSS sistemleri tanıtılması, çalışma sisteminin anlatılması ve ölçü yöntemleri
GNSS sisteminde kullanılan ölçü aletleri ile (GPS) yapılan uygulamalar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
4
40
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
5
10
Ödevler
6
3
18
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
7
3
21
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
5
10
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
129
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Trutman O., "Teodolit kullanımı", Ders notları yanında ,ölçme aletleri,(prizma,takeometrik aletler,ç. şerit metre), Mira, jalon, Klasik ve elektronik ölçü aletleri,GPS ..
Diğer Kaynaklar
1. Trutman O., "Teodolit kullanımı", Ders notları yanında ,ölçme aletleri,(prizma,takeometrik aletler,ç. şerit metre), Mira, jalon, Klasik ve elektronik ölçü aletleri,GPS ..
Materyal
Dokümanlar
1. Trutman O., "Teodolit kullanımı", Ders notları yanında ,ölçme aletleri,(prizma,takeometrik aletler,ç. şerit metre), Mira, jalon, Klasik ve elektronik ölçü aletleri,GPS ..
Ödevler
prizmatik ölçü,açı ölçüleri,nivelman ölçüleri
Sınavlar
1. Prizma ile dik çıkma ve dik düşmek
2. Wild T1 cihazının ölçüye hazırlanması.
3. Wild T1 Cihazı ile açı okuması
4 Nivo ile mira okuması.
5.Arasınav.
6.Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği.
5
2
Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak.
5