of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-104
İmalat İşlemleri l
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Endüstriyel alanda kullanılan imalat tezgahlarında ve oksi-gaz kaynak ekipmanlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme,üretim yapabilme ve ayarlanabilir ölçüm aletleri ile ölçüm yapabilme yeteneğini kazandırmak
Dersin Hedefleri
1. Talaşlı imalat takım tezgahlarından, üniversal torna tezgahlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve üretim yapabilme
2. Talaşlı imalat takım tezgahlarından, üniversal freze tezgahlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve üretim yapabilme
3. Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve ölçüm yapabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Talaşlı imalat takım tezgahlarından, üniversal torna tezgahlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve üretim yapabilme
2. Talaşlı imalat takım tezgahlarından, üniversal freze tezgahlarında temel bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve üretim yapabilme
3. Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemlerini kavrayabilme ve ölçüm yapabilme
4. Taşlama tezgahlarının temel bilgi beceri işlemlerini kavrayabilme. Serbest elle kesici alet bilemeyi pekiştirebilme
5. Oksi gaz kaynak ünitelerinde temel kaynaklı birleştirmeler yapabilme
6. Üniversal Freze Tezgahında Dişli Çark Açmak
7. Zımpara Taşı Makinelerinde Serbest Elle Kesici Takım Bileme
8. Devam / Ara Sınav
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
5
5
25
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
162
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Anık,Selahattin;Dikicioğlu,Adnan;Vural,Murat;İmal Usulleri,Birsen Yayınevi 1995
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
3
Sınavlar
1
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
2
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
4