of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-105
Malzeme Teknolojisi
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Malzemelerin tahribatlı deneylerini yapmak, malzeme şekillendirme yöntemlerini kavratmak, makro ve mikro yapı incelemelerini yaptırmak, polimer ve kompozitleri tanıyabilme, korozyonu ve korunma yöntemlerini tayin etmek.
Dersin Hedefleri
1. Malzemelerin tahribatlı muayene yöntemlerini kavrayabilme.
2. Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini açıklayabilme.
3. Metallerin iç yapılarını inceleme yöntemini tanıyabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Malzemelerin tahribatlı muayene yöntemlerini kavrayabilme.
2. Çekme deneyi
3. Yüzey muayene deneyleri.
4. Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini açıklayabilme.
5. Kompozit malzemelerin genel özelliklerini kavrayabilme.
6. Metallere alternatif olarak kullanılan endüstriyel polimerik malzemeleri tayin edebilme.
7. Korozyon ve çareleri.
8. Korozyonun oluşumunu ve önleme yöntemlerini açıklayabilme.
Dersin İçeriği
Malzemelerin mekanik özellikleri ve test yöntemleri. Kalıcı Şekillendirme Yöntemleri. Polimerik Malzemeler. Kompozit Malzemeler. Korozyon ve Korozyondan Korunma.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
5
15
75
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
179
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)T. NEJDET, "Malzeme Bilimine Giriş", Arpaz Matbaacılık, 1983
2)M.Y. GÜRLEYİK, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", KTÜ, 1988
3)Savaşkan, Temel, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", Derya Yayınevi, 2000, Trabzon.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
2
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
2