of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Makine
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:14.02.2024 14:39:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MKN-3108
Mukavemet
3,0
2,5
4,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Zehra ALKAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Makine ve elemanlarının tasarımında gerekli olan, Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği ile ilgili temel kavramları yardımıyla problem çözme tekniklerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği ile ilgili temel kavramlar, kullanılan malzeme özellikleri mukavemetin temel prensipleri verilir. Sistemlere etki eden dış yük çeşitleri tekil,yayılı yük ,eksenine indirgenmiş moment verilir.Yükleme şekillerine göre ortaya çıkan zorlanma ve gerilme çeşitleri incelenir. Boyutlandırma ve deformasyon hesaplamaları yapılır Çubuk taşıyıcı sistemlerde meydana gelen kesit tesirleri hesaplanarak,kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi..Eksenel normal gerilme (Çekme ve Basınç gerilmesi) boyutlandırma ve deformasyon analizleri gerçekleştirilir.
Burulma zorlanması , eğilme zorlanması bileşik gerilme konuları analiz edilir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:18.01.2023 23:28:00)
DK1
1) Şekil değiştiren cisimler Mekaniğinin Temel kavram ve prensiplerini bilir.
DK2
2) Taşıyıcı sistemlerin tasarımını ve malzeme seçimini yapabilir.Fiziksel modelden matematiksel modele sistemleri dönüştürerek,mekanik prensiplerini uygulayabilir.
DK3
3) Değişik yüklerle zorlanan taşıyıcı sistemlerin Boyutlandırma ve şekil değiştirme hesaplarını yapabilir.
DK4
4) Taşıyıcı sitemlerde boyutlandırmaya temel olan kesit tesiri diyagramlarını çizebilir.
DK5
5) Geometrik cisimlerin (daire,dikdörtgen,içi boş daire,üçgen) atalet momentlerini alabilir
DK6
6) Degişik zorlanma ve gerilme durumlarına göre gerekli boyutlandırma ve şekil değiştirme hesaplarını yapabilir.
DK7
7) Burulma , eğilme ve bileşik gerilme durumlarında gerekli hesaplama becerilerini gösterebilir.