of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-110
Hidrolik ve Pnomatik
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramlar ile hidrostatik ve hidrodinamik ilkelerini kavrayabilme. Hidrolik ve pnömatik kontrol sistemlerinin çalışma ilkelerini kavrayabilme ve bu kontrol sistemleri devrelerini düzenleyebilme. Verilen kriterlere uygun olarak bir hidrolik devreyi kurabilme
Dersin Hedefleri
1. Sıvı ve gaz akışkanların davranışlarını öğrenme
2. Her bir hidrolik devre elemanını tanıma ve devre üzerinde yerleştirme
3. Her bir pnömatik devre elemanını tanıma ve devre üzerinde yerleştirme
4. Temel hidrolik ve pnömatik bir sistemi projelendirebilme ve mevcut projeleri okuyabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Bir hidrolik devre şeması çizer, temel elemanlarını kavrar.
2. Dozer, loder, greyder gibi hidrolik iş makineleri ve vargel, taşlama, enjeksiyon makineleri vb. tezgahların çizilmiş devre şemalarından çalışmalarını açıklar.
3. Elektro-hidrolik elemanları tanır ve çalışmalarını örneklerle açıklar.
4. İş makineleri üzerinde hidrolik devre elemanlarını bulur ve çalışma sistemlerini açıklar.
5. Hidrolik sistemlerde oluşabilecek muhtemel arızaları bilir ve arızaların çözüm yöntemlerini açıklar
6. Pnömatik sistemin temel elemanlarının görevlerini bilir ve çalışma sistemlerini açıklar
7. Kompresör, alıcı, boşaltma valfleri, kontrol valfleri ve pnömatik piston veya motor gibi temel elemanlarını gösterecek şekilde bir pnömatik devre şemasını sembollerle çizer.
8. Pnömatik sistemlerde havanın hazırlanması ve kurutulması işlemlerini bilir.
9. Pnömatik sistemle çalışan makinelerin üzerinde pnömatik devre elemanlarını bulur ve çalışma sistemlerini açıklar.
10. Pnömatik sistemlerde oluşabilecek muhtemel arızaları bilir ve arızaların çözüm yöntemlerini açıklar.
Dersin İçeriği
Hidroliğin Temel İlkeleri,Hidrolik Elemanlar ve Devreler, Pnömatiğin Temel İlkeleri, Pnömatik Elemanlar ve Devreler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
2
2
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
118
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Karacan İ., Hidrolik ve pnömatik., Simav
2.Küçük M., Hidrolik Pnömatik., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.,
3. Güç Hidroliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.,
4. Hidrolik arıza arama becerisini geliştirme, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.,
5. Pnömatik arıza arama becerisini geliştirme, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.,
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
2
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
1