of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-112
Genel Mekanik
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri dersinin devamı niteliğindedir. Fizik, cisimlerin dayanımı, statik ve dinamik derslerine dayalıdır. Amaç, öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılarına çıkan teknik problemlere bakışını kolaylaştırmak ve değerlendirme ufku kazandırmaktır. Mühendislik Bilimi dersinin konuları; Makine Tasarımı ve Hidrolik-Pnömatik derslerinde uygulanabilecektir.
Dersin Hedefleri
1)Kullandığımız makine ve aletlerin hareket, sürtünme, enerji kavramlarının ilkeleri
2)Teknik problemlerin bu ilkelerden hareketle çözebilme ve üretici olma vasfı kazanma
3)Çevremizde gelişen fiziksel hadiseleri ve fizik prensiplerinden yararlanarak modellenmiş üretim ve taşıma sistemlerini gözlemleyerek bu dersteki ilkeler ışığında teorik ile pratiği birleştirme yeteneği
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Kullandığımız makine ve aletlerin hareket, sürtünme, enerji kavramlarının ilkeleri
2)Teknik problemlerin bu ilkelerden hareketle çözebilme ve üretici olma vasfı kazanma
3)Çevremizde gelişen fiziksel hadiseleri ve fizik prensiplerinden yararlanarak modellenmiş üretim ve taşıma sistemlerini gözlemleyerek bu dersteki ilkeler ışığında teorik ile pratiği birleştirme yeteneği
4)Fiziksel olayları çözme becerisine sahip, modelleme becerisi
5)Mühendislik problemleriyle ilgili endüstriyel uygulamaları tanıma becerisi
6)Akışkanlar I (temel kavramlar)
7)Akışkanlar II (Basınç, Arşimed Prensibi)
8)Akışkanlar III (Süreklilik, Bernoulli Prensibi)
Dersin İçeriği
Pratikte Tüm makineler dönme hareketi yapmakta, dönme hareketini ilerleme hareketine ve ilerleme hareketini dönme hareketine dönüştürmekte olduklarından Öğrencinin Dairesel hareketi kavramasını ve bu sistemler Enerji ve güç aktarımı yaptıkları için İş güç enerji momentum verim gibi kavramları öğrenmesini sağlamak; Tüm makine sistemlerinde aslında basit makinelerden birden fazlasının bir araya gelmesi söz konusu olduğundan elementer olarak basit makineleri öğrenmesini ve bazı parça ya da uzuvları basit makinelerle modellemesini öğretmeye çalışmak; Çalışma hayatında sürekli Isı sıcaklık genleşme olay ve etkileri içinde olunacağından bunların öğrenilmesi ve akışkanların özellik ve davranışlarının bilinmesi gerektiğinden ve gazlar yine hayatın içinde çok önemli bir yer işgal ettiklerinden bir akışkan stratejisi içerisinde öğrenilmesini sağlamak bu dersin içeriğidir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
5
4
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) İsmail Çallı, "Deneysel Hidro mekanik", SAÜ Müh. Fak., 1995
2) Durmuş Günay, Alpay Aydemir; "Dinamik", Değişim yayınları, 1998
3) Fethi Halıcı, "Örneklerle Isı Geçişi", Nil Matbaacılık, Nisan 1998, Sakarya
4) Nilüfer Eğrican, Hamra Atılgan, "Termodinamik Problemleri", İTÜ Mak. Fak., 1987
5) Ali Osman Aydın, Vahdettin Sevinç, İ.Ayhan Şengil, "Temel Kimya", Aşiyan yayınları, 2001
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
3
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
3