of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Makine
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:19.02.2024 23:30:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MKN-3160
İleri İmalat Yöntemleri
3,0
2,5
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
yasingorgulu@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu dersin amacı, öğrencilere modern imalat teknolojileri ve yöntemleri hakkında bilgi vermek, ileri imalat süreçlerini anlamalarını sağlamak ve endüstriyel uygulamalara yönelik beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin ilk bölümünde, geleneksel imalat yöntemlerinin sınırlamaları ve modern imalat teknolojilerinin doğuşu ele alınacaktır. İkinci bölümde, 3D baskı teknolojisinin prensipleri ve farklı uygulama alanları incelenecek. Üçüncü bölümde, CNC işleme teknolojisinin temelleri ve endüstrideki rolü tartışılacaktır. Dördüncü bölümde, lazer kesim teknolojisinin avantajları ve endüstriyel kullanımları ele alınacaktır. Beşinci bölümde, robotik üretimin temelleri ve geleceği üzerinde durulacaktır. Altıncı bölümde, ileri malzeme işleme tekniklerinin özetine yer verilecektir. Son olarak, yedinci bölümde, tasarım stratejileri ve kalite kontrol teknikleri vurgulanarak dönem projesi sunumlarına geçilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:19.02.2024 23:30:00)
DK1
1) İleri Kaynak Yöntemleri
DK2
2) Elektro-Erozyon (EDM) Yöntemi İle Talaş Kaldırma.
DK3
3) Kimyasal Aşındırma (ECM) Yöntemi İle Talaş Kaldırma
DK4
4) Lazer Yöntemi İle Talaş Kaldırma.
DK5
5) MAG (Metal Activ Gaz) kaynak yöntemi, önemi, kullanılan gazlar ve özellikleri, hangi malzemelerin kaynağında kullanılır, uygulanması, avantaj ve dez avantajları,
DK6
6) MIG-MAG kaynak parametreleri ve kaynak pozisyonları Tozaltı kaynak yöntemi ve uygulama prensibi
DK7
7) Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin karşılaştırılması zayıf yönleri, gereksinimi üstünlükleri
DK8
8) Geleneksel olan ve geleneksel olmayan imalat yöntemlerinin sınıflandırılması, kullanım ölçütleri