of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-207
Bilgisayar Destekli Üretim l
1.0
0.0
1.0
1.5
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste; CAM programlarını kullanarak iki boyutlu, üç boyutlu çizimler üzerinden CNC Torna tezgahları için takım yolları oluşturabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
CNC Torna tezgahlarında takım yolu belirlemek
Kaba tornalama işlemini yaparak hassas işlemeye ön hazırlık yapmak
Takım yollarının simülasyonunu yapmak
Hangi tür tornalama işlemi ile parçanın işleneceğini belirlemek
CNC tornada delik delme işlemi yapabilmek
CNC torna tezgahına dışardan veri aktarıp tezgahta işi başlatabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
CNC Torna tezgahları için CAM yazılımlarını kullanabilme.
CAM yazılımları kullanarak iş parçasına takım yolu oluşturabilme.
Çeşitli takım yolu belirleme yöntemlerinin parça işleme için kullanılması.
Dersin İçeriği
Tornalama hakkında temel bilgiler, Referans noktası belirleme, Parça ve makina sıfırı tanımları, Kullanılacak işlemi seçmek, Kaba kanal tornalama işlemleri, Takım yolu oluşturma ve simüle etme, Hassas tornalama, delik delme işlemi, CNC torna tezgahına veri aktarma, CNC torna tezgahına aktarılan veri ile işlem başlatma.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
5
2
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
128
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
CNC Tekniği ve Teknolojisi, Prof.Dr. Muammer GAVAS, Seçkin Yayınları,344sy,2012.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
0
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
2