of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-214
Bilgisayarlı Destekli Tasarım (Paket Program)
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli üretim konusunu tanıyan, CNC tezgahlarını programlayabilen ve gerekli kodları hazırlayabilen öğrencileri yetiştirmektir.
Dersin Hedefleri
1. CNC torna ve freze tezgahlarının kodlama sistemlerini, genel yapısını kavrayabilme; programlama için gereken ön bilgileri uygulayabilme.
2. CNC torna ve freze tezgahlarında programlama öncesi hazırlıkları yapabilme; bütün CNC torna ve freze tezgahlarında ortak olan kodlarla genel programlama yapabilme.
3. CNC torna ve freze tezgahı markalarında veya kontrol ünitelerinde programlama yapabilme ve gerektiğinde kullanabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Bilgisayar teknolojilerinin üretimdeki yerini açıklar.
2. Temel CNC programlama kodlarını oluşturabilir.
3. ProEngineer ile CNC tezgah programlayabiir.
4. CNC tezgahlarında torna programlama uygulamaları gerçekleştirebilir.
5. CNC Dik İşleme Merkezlerinde uygulamalar gerçekleştirebilir.
6. CNC Programlamada Çevrimler konusunu bilir.
7. Kalıp tasarımında ProEngineer kullanabilir.
8. CAD/CAM programlamanın genel özelliklerini açıklar.
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli üretimi kavrayabilme, hızlı protatif tekniklerini öğrenme, tersine mühendisliği kavrayabilme, bilgisayar destekli işlemleri kavrayabilme, numerik ve cnc kontrollu tezgahları öğrenebilme, cnc torno kodlarını öğrenme, CNC Dik İşleme Merkezi Programlama Uygulamalarını öğrenme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
4
40
Ödev
3
20
Ödevler
3
3
9
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
93
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Megep Ders Modülleri, Makine Teknolojisi, http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html
2."CNC-Metal İşleme El Kitabı", Sadi Ataşimşek, Birsen Yayınevi
3."Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları (CNC)", Prof.Dr. Mustafa Akkurt, Birsen Yayınevi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
0
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
0