of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-215
İçten Yanmalı Motorlar
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İçten yanmalı motorları ve kullanım alanlarını öğrencilere tanıtmak.
Dersin Hedefleri
1. İçten yanmalı motorların tipleri ve kullanım alanlarını bilme.
2. Otto ve Dizel motor termodinamiği ve verimlerini kavrama.
3. Otto ve Dizel motorlarını çalışma prensiplerini kavrama.
4. Yanma prosesi ve vuruntunun motor performansına etkilerini kavrama.
5. Otto ve Dizel motorlarında yakıt püskürtme sistemlerini tanıma.
6. Motorların hesap esasları bilme.
7. Alternatif yakıtlar ve egzost emisyonlarının önemini kavrama .
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. İçten yanmalı motorların sınıflandırılmasını öğrenmek.
2. İçten yanmalı motorların termodinamiği öğrenmek.
3. İçten yanmalı motorların kinematiğini öğrenmek.
4. İçten yanmalı motor yakıtları öğrenmek.
5. İçten yanmalı motorlarda yanma teorisini öğrenmek.
6. İçten yanmalı motor karakteristiklerini öğrenmek.
7. Tepkili motorları öğrenmek.
8. Motor testlerini öğrenmek.
Dersin İçeriği
İçten yanmalı motorların sınıflandırılması, otto ve dizel motor termodinamiği ve verimleri. Yanma prosesi ve vuruntu. Yakıt tüketimi, ateşleme, yakıt, yağlama ve soğutma sistemleri. İçten yanmalı motorların hesap esasları. Alternatif yakıtlar ve geleceğin motorları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
4
0
Ödevler
3
6
18
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
2
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Grohe, G., Çev.Kuşhan, B. (1999) Otto ve Dizel Motorlarları , İstanbul., Bilim Teknik Yayınevi
2. Taylor ,C.F. &Taylor, E.S.(1986) The Internal Combustion Engines International Textbook Company. Pennsylvania 3. Seiffert U. &Walzer, P.(1984) The Future for Automotive Technology. Wolfsburg ,Volkswagenwerk
4. Borat,O. (1982)Yanma Stokiyometrisi , İstanbul, İTÜ Makina Fakültesi
5. Benson,R.S., (1985) Advenced Engineerig Thermodynamics, 2nd Edition, London, Pergamon Press
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
2
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
2