of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-231
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
Dersin Hedefleri
1. İş güvenliği alanındaki temel tanımları öğretmek ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini öğretmek.
2. Meslek hastalıklarının önemini ve çeşitlerini öğretmek..
3. Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının )işçi sağlığına etkisini öğretmek.
4. Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini ve önlem alınma yollarını öğretmek.
5. İş güvenliğinde koruyucuları (Makine ve Kişisel Koruyucular) öğretmek. Kullanılmasının gereğini kavratmak.
6. İlk yardımın önemini, ilkelerini, çeşitlerini öğretmek..
7. Yangın tehlikesine karşı bilinçlenir, korunmak için gereken tedbirleri öğretmek.
8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavratmak..
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. İş güvenliği alanındaki temel tanımları bilir ve Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklerini bilir.
2. Meslek hastalıklarının önemini ve çeşitlerini kavrar..
3. Ergonominin (İşçi ve işyeri yeri koşullarının )işçi sağlığına etkisini kavrar.
4. Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliğini ve önlem alınma yollarını bilir.
5. İş güvenliğinde koruyucuları (Makine ve Kişisel Koruyucular) bilir. Kullanılmasının gereğinin kavrar.
6. İlk yardımın önemini, ilkelerini, çeşitlerini bilir..
7. Yangın tehlikesine karşı bilinçlenir, korunmak için gereken tedbirleri alır.
8. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri kavrar..
Dersin İçeriği
İş güvenliği alanındaki temel tanımlar. Türkiye?deki iş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistikleri, İŞ Güvenliğinde Uyulacak Genel Talimatlar ve Tavsiyeler, İlk yardım önemi, ilkeleri, çeşitleri, Koruyucu Malzemelerin Kullanılmasında Güvenlik Kuralları, Koruyucu Malzeme ile İlgili Yasal Durum, Makine Muhafazası ve Emniyet Parmaklıklarının Gereği ve Önemi, Hava Kompresörlerinde Oluşabilecek Tehlikeler, Gaz Tüplerinin Tehlikeleri, Patlayıcı ve Yanıcı Gazların Tehlikeleri, Güvenlik Amacıyla Renklerin Kullanımı, Elektriki Tehlikeler, Yangın Güvenliği, İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
67
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı SIEMENS Boyut Matbaacılık Mart\2004

2)Atölye İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orta Öğretim düzeyi üzerindeki derslerle ve uygulamalarla öğretilen makine alanında bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.
0
2
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek.
0