of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3101
Doğru Akım Devre Analizi
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Elektrik bilimi temel kavramları ve doğru akım uygulamalarını içeren konuları kavrayabilme. Temel devre çözüm yöntemlerini uygulayabilme
Dersin Hedefleri
1. Elektrik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme.
2. Elektrik devre elemanlarını tanıyabilme ve devre çözüm yöntemlerini uygulayabilme.
3. Elektrik devrelerinde iş, güç ve enerjiyi tanımlayabilme ve bu kavramlarla ilgili uygulamalar yapabilme.
4. Doğru akım devrelerine devre teoremlerini uygulayabilme.
5. Manyetik elemanları tanıyabilme, manyetik alanları ve elektromıknatıslığı açıklayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Maddenin yapısını ve elektron teorisini açıklar. İletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenlerin yapılarını açıklar ve karşılaştırır.
2. Basit bir elektrik devresinde akım, gerilim ve direnç ilişkilerini açıklar. Doğru akım devrelerinde akımın yönünün önemini anlar, gerilim düşümü yönünü bulur.
3. Doğru akım ve gerilim kaynaklarını tanır ve birbirlerine dönüştürme işlemini yapar. Direnç bobin ve kondansatörü tanır, doğru akım devrelerindeki davranışlarını açıklar.
4. Birden fazla kaynakların eşdeğerlerini bulur. Devre çözümlerini yapar.
5. Elektrik devrelerinde gücü tanımlar ve hesaplar. Elektrik devrelerinde iş ve enerjiyi açıklar.
6. Elektrik devrelerinde güç ve enerjiyi hesaplar. Elektrik devrelerinde verim ve kayıpları hesaplar.
7. Thevenin teoremini açıklar ve uygular. Norton teoremini açıklar ve uygular.
8. Maksimum güç aktarımı teoremini açıklar ve uygular. Düğüm yöntemini uygular. Süper pozisyon yöntemini uygular.
9. Mıknatıs ve manyetik elemanları tanır. Manyetik alan ve kuvvet hatları ile ilgili terimleri açıklar.
10. Manyetik alanların birbirine etkisini açıklar. Manyetik devrelerdeki kayıpları, fuko ve histerisiz kayıplar olarak açıklar.
Dersin İçeriği
Devre parçalarının tanımları, Bağımlı ve bağımsız kaynaklarda akım-gerilim ilişkisi, Kirchoff kanunları ve devre eşitlikleri, Kaynak çevrimleri, Süperpozisyon, Thevenin ve Norton teorileri. Akım, gerilim ve direnç kavramları, Ohm kanunu, elektriksel güç ve enerjinin tanımları, formülleri. Seri ve paralel dc devreler, dc analiz metodları, dc güç kullanımı, magnetizma ve bu konularla ilgili deneyler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Ahmet AKHUNLAR “ Elektrotekniğin Esasları” İ.T.Ü Kütüphanesi
2. Hasan ÖNAL “Elektroteknik” İ.T.Ü Kütüphanesi
3. Fethi ERALP “Elektrik problemleri D.A”
4. Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları
5. Görkem A., Kuş M., “Doğru Akım Devre Analizi”, 2003, Ankara
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
1
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
4