of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3102
Alternatif Akım Devre Analizi
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Alternatif akım devreleri ile ilgili teorem ve kavramları kavrayabilme, gerekli hesaplamalarını yapabilme.
Dersin Hedefleri
1. Alternatif akımı tanıyabilme, sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri kavrayabilme. 2. AA?da RLC devre elemanlarının davranışlarını kavrayabilme. 3. AA'da RLC devre elemanları üzerinde harcanan güç türlerini tanıyabilme. 4. Üç fazlı sistemlerde akım, gerilim ve güç değerlerinin hesaplarını kavrayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri açıklar. 2. A.A. büyüklüklerini vektörel ifade eder, kompleks sayıları devre çözümünde kullanır. 3. Omik direnç üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 4. Kondansatör üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 5. İndüktans üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar. 6. (R,L,C) devreleri için empedansı kompleks olarak belirtir. Seri ve paralel devrelerde rezonansı açıklar. 7. Omik direnç, Bobin ve Kondansatör üzerinde güç ve enerjiyi açıklar. 8. Güç katsayısının düzeltilmesini açıklar. 9. Üç fazlı sistemin elde edilmesini açıklar. 10. Faz gerilimi, hat akımı terimlerini açıklar. 11. Yüklerin omik, endüktif ve kapasitif olması durumunda aktif, reaktif ve görünür gücü hesaplar.
Dersin İçeriği
Alternatif akım devreleriyle ilgili temel kavramlar ve teoriler. AC devre denklemlerini oluşturma ve çözme. Alternatif akım, alternative gerilim, faz ve faz farkı, Anlık-ortalama-etkin değerler, Ac devrelerde güç. Seri RL-RC-RLC devreleri, parallel RL-RC-RLC devreleri, Empedans, rezonans, fazör diyagramları, ac kaynaklar. Alternatif akım altında bobbin ve kondansatörün karakterleri, Sinüsoidal alternative akım ve fazörleri. AC analiz metodları, mesh ve node analiz yöntemleri. Köprü devreleri. Devrenin darbe cevabı ve transfer fonksiyonu. Bağıl indüktans ve transformatör teorisi. Sinüs olmayan sistemler, çok fazlı sistemler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
4
2
8
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Okumuş M.T., Gümüşoluk A., “Alternatif Akım Devre Analizi”, Maki Yayın, 2003, Kahramanmaraş, Türkiye 2. Arifoğlu U, ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliğin Temelleri Alatarnatif Akım Devreleri Cilt-II’ ISBN: 975-316-403-3 Alfa Yayınları, 2000, İstanbul,Türkiye 3. Özdemir A, ‘Elektroteknik-II’ Özkan Matbacılık, Ankara, Türkiye 4. Dalfes M, ‘Elektroteknik Doğru akım ve Altarnatif Akım Temel Kanunlar, Makineler, Problemler, Elektronik, Elektrik Teknolojisi, ISBN: 975-7670-02-2, Seç Kitap Dağıtım, 1993, İstanbul, Türkiye 5. Fethi ERALP “Elektrik Problemleri” 6. Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
2
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
3