of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3105
Temel Elektronik
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Aygün IŞIK YILDIZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, elektronik devrelerde kullanılan yarıiletken diyotların çalışma prensipleri, transistörler ve transistörlerin çalışma prensipleri konularında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve devre çözümlemelerinin yapılması amaçlanmaktadır. Temel elektronik bilgiler verilerek, elektronik devre elemanları ile devre kurma ve analog devrelerde oluşacak arızaları giderme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Elektronikte kullanılan yarıiletken malzemeleri tanımak
2. Diyotların farklı türlerinin yapı ve özelliklerini kavramak
3. Kenetleme, doğrultma ve kırpıcı devreleri kavramak
4. Transistörleri kavramak
5. Fark yükselteçlerini kavramak
6. Analog elektronik devreleri problemlerini çözebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan bir öğrenci;
1. Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklayabilir.
2. Elektronikte kullanılan yarıiletkenleri ve özelliklerini açıklayabilir.
3. Diyot ile doğrultma ve filtre devreleri kurabilir.
4. Yükselteç devreleri kurabilir.
5. Transistörlerin yapı, özellik ve çalışma prensiplerini açıklayabilir.
6. Uygulama devrelerini uygun malzeme ve ölçü aleti seçerek kurabilir.
Dersin İçeriği
1. Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, direnç kavramları, Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları, devre elemanları ve seri-paralel devreler
2. Temel atom bilgisi, iletken, yalıtkan, yarı iletken kavramları, yarı iletken maddede iletim teorisi, enerji seviyeleri.
3. Elektrik/elektronik devre elemanları; direnç, kondansatör, bobin, transistor, diyot, transformatör, yükselteçler.
4. Sinyal üreteçlerinin kullanımı, sinüs, kare, üçgen sinyaller, AC ve DC sinyallerde frekans, periyot, alternans ve genlik değerleri.
5. Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; direnç, diyot, kondansatör, LED, transistor, bobin, sigorta, Zener diyot, transformatör, lamba, kablo, elektrik anahtar testleri
6. PNP ve NPN eklemleri, BJT transistörlerin yapısı, özellikleri ve çalışma prensibi
7. Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
[1] Robert Boylestad, Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, MEB Yayınları, 1994
[2] Ömer Ercan, Analog Elektronik, Altaş Yayınları, 2008.
[3] Ali Özdemir, Meslek Yüksekokulları için Analog Elektronik, Gece Kitaplığı, 2014.
[4] Hasan Selçuk Selek, Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Doğru Akım (DC) Devre Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
5
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
4