of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3109
Biyomedikal Cihazlara Giriş
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsan vücudunun genel yapısı ve insan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin oluşumu ve bu işaretlerin ölçülmesi için gerekli olan ölçüm cihazlarının incelenmesi, insan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin elde edilmesinde kullanılan elektrot ve dönüştürücülerin yapısı çalışma prensipleri, bununla birlikte bu işaretlerin analog ve sayısal olarak işlenmesi.
Dersin Hedefleri
Tıbbi cihazlar endüstrisini tanıyabilmek.
Tıbbi cihazların arızalarını saptayabilmek.
Dönüştürücülerin yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İnsan vücudunun genel yapısını öğrenmek
2) İnsan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin oluşum biçimini öğrenmek
3) Bu biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini öğrenmek
4) Elektrodun yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek
5) Dönüştürücülerin yapısını ve çalışma prensiplerini öğrenmek
Dersin İçeriği
İnsan-enstrümantasyon sistemi, Biyolojik işaretlerin oluşumu, Membran potansiyelinin açıklanması, Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektrokardiogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektroensefalogram ve uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi, Elektroretinogram ve elektrookulogram işaretlerinin ölçülmesi, İnsanda kan basıncının ölçülmesi, Kan akış ve hacminin ölçülmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
16
16
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
1
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. F. S. Tse, I.E. Morse, ´Measurement and instrumentation in engineering´, University of Cincinnati, Ohio, 1989.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
1
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
1