of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3150
Biyofizik-Biyokimya
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr.Üyesi Serpil Kılıç
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsan vücudunda meydana gelen fiziksel olayların (elektriksel değişiklikler, biyomekaniksel olaylar vb) yorumlanması, anlaşılması ve klinik uygulamalara alt yapı oluşturulması.
Dersin Hedefleri
1. Öğrencilere hücresel moleküler biyofiziksel mekanizmaların anlatılması
2. İyon kanallarının bozukluklarına bağlı hastalıkların etiyolojisinin öğretilmesi
3. Fiziksel birim sistemlerinin öğretilmesi
4. Radyasyon birimleri ve radyasyonun biyolojik etkilerinin öğretilmesi
5. Biyopotansiyel kayıt cihazlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Birim sistemlerini öğrenmek.
2. Hücre zarı kanallarını tanımak
3. İyonları ve görevlerini öğrenmek
4. EEG, EKG ve EMG gibi biyopotansiyel cihazlarını tanımak
5. Radyasyon birimlerini öğrenmek
6. Radyasyonun canlı üzerindeki etkilerini öğrenmek
7. Radyasyondan korunma yollarını öğrenmek
8. Ödem oluşumu ve basınç sistemlerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Elektromedikal ölçü ve gözlem araçlarının ve medikal
görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri, radyoaktivite
ve radyoaktivitenin vücuttaki etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
16
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
101
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notu Serpil KILIÇ
Diğer Kaynaklar
Ders Notu Serpil KILIÇ
Materyal
Dokümanlar
Ders Notu Serpil KILIÇ
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
1
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
2