of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3160
Biyomedikal Elektromekanik
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Malzeme Seçimi, tasarım kriterleri hakkında genel bilgi. Bir parçanın veya makinenin tasarımında genel özelliklerini kavrayabilme, Üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme, Benzeri yapılmış parça ve makineler üzerinde inceleme yapabilme.
Dersin Hedefleri
1. Bir parçanın veya makinenin tasarımın genel özelliklerini kavrayabilme.
2. Üretimi gerçekleştirilecek parça makine için ön araştırma yapabilme.
3. Benzeri yapılmış parça ve makine üzerinde inceleme yapabilme.
4. Parçanın ve makinenin şematik resmini çizebilme.
5. Tasarım için uygun özelliklerde malzemeyi seçebilme.
6. Tasarım için seçilen malzemenin dinamik ve statik dayanım hesaplarını yapabilme ve uygun dayanımda malzemeyi seçebilme.
7. Tasarlanacak parçanın montaj resimlerinin krokisini ayrı ayrı çizebilme.
8. Tasarlanan kroki resimlere göre uygun boyutlarda ve dayanımda malzeme siparişi yapabilme.
9. Üretilen parçaların birleştirilmesinde kaynak, lehim, civatalı bağlantıların da uygun olanı seçebilme.
10. Boyama veya kaplama işlemleri için uygun yöntemi seçebilme.
11. Üretilcek parça ve makine için işlem sırasını sıralayabilme.
12. Bir ürünü ham halden mamul hale dönüştürülmesini tasarlayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Tasarım kriterleri.
2. Tasarım hazırlama ve karşılaştırma, mamul tasarımı.
3. İnsan-makine ilişkilerinde ergonomi, ergonomi-kontrol çevrimi.
4. Ekonomik malzeme.
5. Döküm yöntemleri.
6. Malzemelerin plastik şekillendirme metodları, maliyet hesabı.
7. Elektrokimyasal korozyon, korozyon önleme yöntemleri.
Dersin İçeriği
Malzeme Seçimi, İmalatta Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
15
45
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Prof Dr.Mustafa Akkurt, Makina bilgisi, İstanbul, Birsen yayınevi

2. Prof. Dr.Bülent Kobu, Üretim yönetimi, İstanbul, Avcıol Basım
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
1
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
1