of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3162
Biyomedikal Cihazlarda Elektromanyetik Uyumluluk
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere Eleromanyetik Alan Tanımını ve tıbbi cihaz uygulamalarını anlatmak için dizayn edilmiştir.
Dersin Hedefleri
Tıbbı cihazlarda elektromanyetik uyum yasalarını kavramak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Elektromanyetik uyumluluğa giriş, elektromanyetik girişim kaynakları ve modellenmesi, elektromanyetiğin temel alanları, yakın ve uzak alan yaklaşımları, farklı ortamlardaki dalgalar, empedans kavramı, kılavuzlanmış ve çok katmanlı materyallerde dalgalar, TEM dalgasının iletimi, yutucuların tasarımı, transmisyon hat teorisi, transmisyon hatlarında bağlaşma, dalga kılavuzları ve rezonatörler, Ekranlama teorisi, ekranlamanın eşdeğer devre modelleri, ekranlamanın düzlem dalga ve transmisyon hat modelleri, sinyaller ve elektromanyetik spektrum, sinyallerin sınıflandırılması, seri açınımları ve çatı fonksiyonları,
Dersin İçeriği
Fourier serileri, sayısal devre ışıması, bileşenlerin yerleştirilmesi, EMC standartları, IEEE/ANSI standartları, CISP/IEC standartları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
5
5
Kısa Sınav
1
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
10
10
Ödev
1
0
Ödevler
1
1
1
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
0
Arazi ya da Alan Çalışması
40
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
60
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
100
1
100
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Elektromanyetik Uyumluluk
Şükrü Özen, Niyazi Arı
Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
3
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
1