of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3201
Fizik Tedavi Cihazları
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Deniz Türköz Altuğ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1.Elektroterapi cihazlarında oluşan mekanik elektriksel ve elektronik arızalarını giderme becerisi kazanma
2.Kısa dalga diatermi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma
3.Ultrasonik terapi cihazının mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma
4.Hidroterapi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma
5.Traksiyon tedavi araçlarının mekanik elektriksel ve elektronikarızasını giderme becerisi kazanma
Dersin Hedefleri
1.Elektroterapi cihazlarında oluşan mekanik elektriksel ve elektronik arızalarını giderme becerisi kazanma
2.Kısa dalga diatermi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma
3.Ultrasonik terapi cihazının mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma
4.Hidroterapi sistemlerinin mekanik elektriksel ve elektronikarızalarını giderme becerisi kazanma
5.Traksiyon tedavi araçlarının mekanik elektriksel ve elektronikarızasını giderme becerisi kazanma
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Elektroterapi arızalarını giderme yetisine sahip olabilir.
2.Kısa dalga diatermi sistemlerinin arızalarını giderme yetisine sahip olabilir.
3.Ultrasonik terapi cihazının arızalarını giderme yetisine sahip olabilir.
4.Hidroterapi sistemlerinin arızalarını giderme yetisine sahip olabilir.
5.Traksiyon tedavi araçlarının arızasını giderme yetisine sahip olabilir.
Dersin İçeriği
Elektroterapi, kısa dalga diatermi, ultrasonik tedavi cihazlarının, hidroterapi sistemlerinin, traksiyon tedavi araçlarının mekanik yapısı, çalışma prensibi, kullanım amacı, çeşitleri, mekanik bağlantı şemaları, sık rastlanan mekanik arızaları, blok diyagramları, elektriksel yapısı, elektrik bağlantı şemaları, blok diyagramları, besleme noktaları, sık rastlanan elektriksel arızalar, elektronik yapısı, elektronik bağlantı şemaları, blok diyagramları, besleme noktaları, motor kontrol devreleri, ekran devresi, hata kodları, sık rastlanan elektronik arızalar, sık rastlanan yazılım arızaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
60
 
Kaynaklar
Ders Notu
Megeb ders notlarından faydalanılmıştır.
Elektroterapide temel prensipler ve klinik uygulamalar Yazar:Aydın Meriç,Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük
Diğer Kaynaklar
Megeb ders notlarından faydalanılmıştır.
Elektroterapide temel prensipler ve klinik uygulamalar Yazar:Aydın Meriç,Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük
Materyal
Dokümanlar
Megeb ders notlarından faydalanılmıştır.
Elektroterapide temel prensipler ve klinik uygulamalar Yazar:Aydın Meriç,Çiğdem Ayhan, Özlem Yürük
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
5
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
5