of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3203
Radyasyon Fiziği
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere radyasyon fiziğini anlatmak için dizayn edilmiştir.
Dersin Hedefleri
Atom, atom modelleri kararlı kararsız çekirdeklerin yapıları. radyoaktif ışıma. Radyoaktif ışımanın tıpta kullanımı. radyoaktiviteden korunma
Dersin Öğrenme Çıktıları
Radyasyon tıpta ve biyolojideki uygulamaları, Radyasyon korunması, Radyasyonun endüstride kullanımı, Tahribatsız malzeme testi, Görüntüleme yöntemleri, Radyasyonun çevresel etkileri ve çevre bilimlerinde radyasyonun önemi, Radyasyon kazaları.Atom ve çekirdeklerden yayınlanan ışınların soğurulması, Yapay soğurucu ortamı, Radyasyon dozimetresi, doz hesaplamaları, Risk faktörü, Radyasyon tıpta ve biyolojideki uygulamaları, Radyasyon korunması, Radyasyonun endüstride kullanımı, Tahribatsız malzeme testi, Görüntüleme yöntemleri, Gıda maddelerinin uzun süreli saklanmasında sterilizasyon, Radyasyonun çevresel etkileri ve çevre bilimlerinde radyasyonun önemi, Radyasyon kazaları, Seminer.
Dersin İçeriği
Atom, atom modelleri kararlı kararsız çekirdeklerin yapıları. radyoaktif ışıma. Radyoaktif ışımanın tıpta kullanımı. radyoaktiviteden korunma
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
3
9
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Radyasyon Fiziği Ve Tıbbi Uygulama
Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği
Palme Yayıncılık
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
2
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
1