of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3209
Biyomalzemeler
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Aygün IŞIK YILDIZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, biyomalzemelerin kullanımının önemini, biyomalzemelerin çeşitlerini, üretim tekniklerini ve biyomalzeme alanındaki gelişmeler hakkında bilgi vermektir. Biyomalzemelerin vücut dokularıyla etkileşimleri konusunda bilgilendirmektir......................
Dersin Hedefleri
1) Biyomalzemelerin tarihsel gelişimini ve sınıflarını kavramak
2) Biyomalzemelerin doku uygulamalarını kavramak
3) Dokunun biyomalzeme ile etkileşimini kavramak
4) Biyouyumluluğu kavramak
5) Biyomalzemelerin üretim ve karakterizasyon tekniklerini kavramak
6) İleri biyomalzemeleri kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, biyomühendislerin, malzeme bilimcilerin ve teknikerlerin kullanabileceği seviyede biyomalzeme ile ilgili gerekli bilgileri edineceklerdir. Biyomalzemelerin vücuttaki kullanım alanlarına göre kullanım şartlarını ve karşılaşılabilecek problemleri değerlendirebileceklerdir. İnsan vücudu ve biyomalzemeler arasındaki biyouyumluluk kavramını açıklayabileceklerdir.
Dersin İçeriği
1) Biyomalzemelerin tarihi, biyomalzemelerin sınıfları, metalik bazlı, seramik bazlı, polimerik bazlı ve kompozit bazlı biyomalzemeler, ileri biyomalzemeler
2) Biyomalzemelerin sert/yumuşak doku uygulamaları, kanla doğrudan temas eden biyomalzemelerin uygulamaları, ekstrakorporal sistemler
3) Doku-biyomalzeme etkileşimi, biyouyumluluk ve biyomalzeme testleri
4) Biyomalzemelerin üretim ve karakterizasyon teknikleri
5) Günümüzdeki biyomalzeme çalışmaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
2
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
1. Bhat, Sujata V., Biomaterials, Alpha Science International, 2002.
2. Ratner, Buddy D., Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 1996.
3. Enderle, John D., Bronzino, Joseph D., Blanchard, Susan M., Introduction to Biomedical Engineering, Elsevier Academic Press, 2005.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
2
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
3