of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3253
Tıbbi Bilişim
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sağlık hizmetlerinde bilişim
teknolojilerinin kullanımına yönelik temel kavram,
teknik ve yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktır.
Bu ders kapsamında, kişisel sağlık kaydı, medikal
bilgi, sağlık bilişim sistemleri, karar destek
sistemleri, insan-bilgisayar etkileşimi, sistem
entegrasyon, dijital kütüphane, etik unsurlar gibi
konularda sağlık bilişimine yönelik genel bir bakış
sunulmaktadır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Sağlık sektöründe bilgisayarlı sistemlerin
kullanımını anlatmak
• Kişisel sağlık kaydı, medikal görüntü, biosinyal
analiz gibi sağlık kayıtlarını tanımlama ve
örnekleme
• Hasta odaklı bilişim sistemleri tespit etmek ve
özelliklerini anlatmak
• Medikal bilgi ve sağlık hizmetlerinde karar destek
sistemlerinin kullanımını tasvir etmek
• Tibbli bilgi toplamak için kullanılan strateji ve
yöntemleri anlatmak
• Hastane yönetim sisteminin bileşenlerini ve
yapısını tasvir etmek
• Tıp bilişiminde insan bilgisayar etkileşiminin
önemini ifade etmek
• Sağlık hizmetlerine yönelik bir bilişim sistemi
tasarlamak
Dersin İçeriği
Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi. Kişisel sağlık
kaydı. Sağlık istatistikleri, biyomedikal araştırma ve
kalite yönetimi. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu
ve dağıtımı. Bilgi teknolojileri ve sistemleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
7
7
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. 1. J.H. van Bemmel, M.A. Musen. Handbook of Medical
Informatics, 1997. HMI , ISBN: 3540633510
http://www.mieur.nl/mihandbook/r_3_3/handbook/home.htm
Diğer Kaynaklar
1. Human, Social and Organizational Aspects of Health
Information Systems. edited by A.W. Kushniruk & E. M.
Borycki, IGI Global, 2008

2. Health Information Management Technology, an Applied
Approach, Merida L. Johns (Editor), 2nd ed., AHIMA, ISBN:
978-1584261414, 2006
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
0
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
0