of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BCT-3259
Girişimci Fikirler ve İş Kurma
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İşletmelerde yönetim bilincine sahip, işletme türlerini ve yönetim fonksiyonlarını bilen, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, zaman ve kriz yönetimleri ile girişimcilik kavram, içerik ve kültürüne hakim, franchising ve girişimcilikte cinsiyet faktörü hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İşletme ve İşletme Yönetimi ile İlgili Genel Bilgiler ve Temel Kavramları Tanımlar
2) İşletme Türlerini Açıklar
3) İşletmenin Kuruluş Aşamalarını Açıklar
4) Yönetimin Fonksiyonlarını Açıklar
5) Üretim Yönetimini Tanımlar
6) Pazarlama Yönetimini Tanımlar
7) Finans Yönetimini Tanımlar
8) İnsan Kaynakları Yönetimini Tanımlar
9) Zaman ve Kriz Yönetimini Tanımlar
10) Girişimcilik ve Girişimci Kavramları ve İçeriğini Tanımlar
11) Yeni İş Kurma ve Mevcut İşletmeyi Satın Almayı Açıklar
12) Franchisingi (İmtiyaz Hakkı) Tanımlar
13) Girişimcilik ve Kültürü Tanımlar
14) Girişimcilikte Cinsiyet Faktörünü Açıklar
Dersin İçeriği
İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili genel bilgiler ve temel kavramlar, işletme türleri, işletmenin kuruluş aşamaları, yönetimin fonksiyonları, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, zaman ve kriz yönetimi, girişimcilik ve girişimci kavramları ve içeriği, yeni iş kurma ve mevcut işletmeyi satın alma, franchising (imtiyaz hakkı), girişimcilik ve kültür, girişimcilikte cinsiyet faktörü
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
3
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
“İşletmelerde Yönetim ve Girişimcilik” Adapazarı Meslek Yüksekokulu e-kitabı
Diğer Kaynaklar
[1] Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öğr.Gör.Dr.E. Asuman ATİLLA, Öğr.Gör. Meral BEKTAŞ, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012
[2] Prof.Dr.Ömer DİNÇER, Doç.Dr. Yahya FİDAN, İşletme Yönetimine Giriş, Alfa Yayınları, 2009
[3] Semra ARIKAN, Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, 2004
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
1
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
1