of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.01.2023 12:43:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
BPR-3111
Veritabanı I
4,0
3,5
4,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ayşalı KARA
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (MS Access) görsel arayüzü ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak
Dersin İçeriği
Klasik dosya sistemi temel özellikleri, avantajları, dezavantajları, Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri. Temel veritabanı kavramları(tablo, alan, kayıt v.b.) veritabanı yazılımları, donanım alt yapısı, Veri Modelleri (Ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), Veri soyutlanması, veritabanı sistemleri alt yapısı, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü. Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları( veri modeline göre, veri saklama biçimine göre, fiziksel konumuna göre v.b.), Donanımlar, Yazılımlar(hizmet programları, Veri iletişim yöntemleri), Kullanıcılar. İlişkisel veritabanı özellikleri, tablolar, ilişkiler, anahtarlar, İlişkisel veritabanını matematiksel alt yapısı, Kartezyen çarpımı, bağıntı, ilişkisel matematik, ilişkisel matematik işlemleri. Veritabanı iç işlemleri (veritabanı güvenliği,yedekleme, kurtarma). Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri, tasarım sırasında dikkat edilecek noktalar, örnek uygulama. SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQL’de kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme. SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme var olan kayıtları güncelleme silme ve temel sorgulama işlemleri, kısıtlar ve yardımcı komutlar kullanarak sorgu oluşturma işlemleri. SQL (Yapısal Sorgulama dili) komutları kullanarak tablolar arasında bağlantı oluşturma, iç içe sorgu oluşturma, sorgulama esnasında gruplama gerçekleştirme. MS Access kurulumu, arayüz kullanımı,MS Access ‘da veritabanı oluşturma, MS Access görsel arayüzünde sihirbaz kullanarak tablo oluşturma, anahtar tanımlama (birincil anahtar, aday anahtar, yabancı anahtar). MS Access veri tipleri, görsel arayüzde tasarım görünümünde tablo oluşturma, Alan özellikleri, var olan tabloya alan ekleme, alan silme, birincil anahtar ve aday anahtar oluşturma. MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar arasında ilişki (birebir, birçok) oluşturma, var olan ilişkileri düzenleme ve silme. Veri sayfası görünümü kullanarak tablolara kayıt ekleme, kayıtların listelenmesi, kayıtlar içerisinde veri aranması, sihirbaz kullanarak form oluşturma, MS Access ’da sihirbaz kullanarak sorgu oluşturma, tasarım görünümünde sorgu tasarımı. Kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme sorguları, oluşturulmuş sorguların çalıştırılması, Tasarım görünümünde form oluşturma, araç kutusu, form sayfasına nesne ekleme, Nesneleri özelliklerini kontrol etme
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:16.02.2022 15:09:00)
DK1
1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını bilir
DK2
2) Veri tabanı temel kavramlarını bilir
DK3
3) Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini bilir
DK4
4) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini bilir
DK5
5) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini bilir
DK6
6) Bir sistemin veri tabanı tasarımını gerçekleştirebilir
DK7
7) Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevlerini bilir, veritabanı iç işlemlerini bilir
DK8
8) SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini bilir, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturabilir
DK9
9) SQL komutlarını kullanarak kayıt ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir
DK10
10) SQL komutlarını kullanarak kayıtlar üzerinde temel sorgular gerçekleştirebilir