of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BPR-3111
Veritabanı I
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Veritabanının gelişimi ve temel kavramları, veritabanı tasarım mantığı verilerek, Veritabanı Yönetim Sistemi Uygulama programı (MS Access) görsel arayüzü ve SQL (Yapısal Sorgulama Dili) kullanarak veritabanı oluşturma, veri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip olmak
Dersin Hedefleri
Veri tabanı kurulum ve yönetiminin sağlanması
Sorguların oluşturulması
Web üzerinden veri tabanınına bilgi aktarılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Klasik Dosya Sistemi genel yapısını, avantajlarını ve dezavantajlarını bilir
2) Veri tabanı temel kavramlarını bilir
3) Veri tabanı sistemleri alt yapısını ve veri modellerini bilir
4) İlişkisel veritabanın temel özelliklerini, anahtar, ilişki çeşitlerini bilir
5) İlişkisel özellikler ve ilişkisel matematik işlemlerini bilir
6) Bir sistemin veri tabanı tasarımını gerçekleştirebilir
7) Veritabanı yöneticisinin, uygulama programcısının, normal kullanıcının görevlerini bilir, veritabanı iç işlemlerini bilir
8) SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini bilir, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturabilir
9) SQL komutlarını kullanarak kayıt ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir
10) SQL komutlarını kullanarak kayıtlar üzerinde temel sorgular gerçekleştirebilir
11) MS Access veri tabanı yönetim sistemi uygulama programını veritabanı oluşturabilir
12) MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar oluşturabilir, oluşturulan tablolar arasında ilişkiler gerçekleştirebilir
13) Tablolara veri girmek, güncellemek ve silmek için form sayfaları oluşturabilir
14) MS Access görsel arayüzünü kullanarak sorgular oluşturabilir
Dersin İçeriği
Klasik dosya sistemi temel özellikleri, avantajları, dezavantajları, Veritabanı sistemleri genel yapısı ve özellikleri. Temel veritabanı kavramları(tablo, alan, kayıt v.b.) veritabanı yazılımları, donanım alt yapısı, Veri Modelleri (Ağ, hiyerarşik, nesnel, ilişkisel), Veri soyutlanması, veritabanı sistemleri alt yapısı, veri bağımsızlığı, veri çok yüzlülüğü. Veritabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılmaları( veri modeline göre, veri saklama biçimine göre, fiziksel konumuna göre v.b.), Donanımlar, Yazılımlar(hizmet programları, Veri iletişim yöntemleri), Kullanıcılar. İlişkisel veritabanı özellikleri, tablolar, ilişkiler, anahtarlar, İlişkisel veritabanını matematiksel alt yapısı, Kartezyen çarpımı, bağıntı, ilişkisel matematik, ilişkisel matematik işlemleri. Veritabanı iç işlemleri (veritabanı güvenliği,yedekleme, kurtarma). Veritabanı tasarımı, normalizasyon işlemleri, tasarım sırasında dikkat edilecek noktalar, örnek uygulama. SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQL’de kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tablo güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme. SQL komutları ile tabloya kayıt ekleme var olan kayıtları güncelleme silme ve temel sorgulama işlemleri, kısıtlar ve yardımcı komutlar kullanarak sorgu oluşturma işlemleri. SQL (Yapısal Sorgulama dili) komutları kullanarak tablolar arasında bağlantı oluşturma, iç içe sorgu oluşturma, sorgulama esnasında gruplama gerçekleştirme. MS Access kurulumu, arayüz kullanımı,MS Access ‘da veritabanı oluşturma, MS Access görsel arayüzünde sihirbaz kullanarak tablo oluşturma, anahtar tanımlama (birincil anahtar, aday anahtar, yabancı anahtar). MS Access veri tipleri, görsel arayüzde tasarım görünümünde tablo oluşturma, Alan özellikleri, var olan tabloya alan ekleme, alan silme, birincil anahtar ve aday anahtar oluşturma. MS Access görsel arayüzünü kullanarak tablolar arasında ilişki (birebir, birçok) oluşturma, var olan ilişkileri düzenleme ve silme. Veri sayfası görünümü kullanarak tablolara kayıt ekleme, kayıtların listelenmesi, kayıtlar içerisinde veri aranması, sihirbaz kullanarak form oluşturma, MS Access ’da sihirbaz kullanarak sorgu oluşturma, tasarım görünümünde sorgu tasarımı. Kayıt ekleme, kayıt güncelleme ve kayıt silme sorguları, oluşturulmuş sorguların çalıştırılması, Tasarım görünümünde form oluşturma, araç kutusu, form sayfasına nesne ekleme, Nesneleri özelliklerini kontrol etme
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
http://www.adamyo.sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları
Diğer Kaynaklar
YOK
Materyal
Dokümanlar
PPT SUNUMLAR
HACETTEPE ÜNİ.DERS NOTU
VTYS ESKİ DERS NORTLARIM WORD
BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 1
BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 2
SQL GYTE DERS NOTU
Ödevler
PPT SUNUMLAR
HACETTEPE ÜNİ.DERS NOTU
VTYS ESKİ DERS NORTLARIM WORD
BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 1
BALIKESİR ÜNİ.VTYS SUNULAR 2
SQL GYTE DERS NOTU
Sınavlar
VİZE- FİNAL
Materyal Diğer
BÜTÜNLEME
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
2
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
4