of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.01.2023 12:50:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
BPR-3267
Java Programlama
3,0
3,0
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ayşalı KARA
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
ISUBÜ Senirkent MYO 504 nolu oda
E-Posta
aysalikara@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
12:00 - 13:30
İş Telefonu
0 246 511 2739
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu derste amaç nesneye dayalı modelleme ve tasarım yönteminin kaliteli bir yazılımın geliştirilmesi için nasıl kullanılacağını öğretmektir. Teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra kapsamlı projeler yaptırılarak öğrencilerin bu konuda deneyim kazanmaları sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
Nesneye dayalı programlama dili, Java, Java Programlama dili geliştirme ortamı, Java programlama dili ile program geliştirme
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2024 14:35:00)
DK1
1) Nesneye dayalı programlama kavramlarını bilir
DK2
2) Java programlama dillerinde temel kavramları ve kategorileri tanımlar
DK3
3)Belirli bir yazılım sorununu çözmek için, Java programları geliştirir, test eder ve çalıştırır
DK4
4) Java programında yineleme yapılarını (for, while, do-while) kullanma becerisini gösterir
DK5
5)Hazırladığı sınıfları kullanarak nesneleri oluşturma ve bu sınıfları metodlar içerisinde girdi ya da çıktı olarak tanımlama, dizi ve arrayList yapıları içinde saklama becerilerine sahiptir