of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:21.01.2022 08:51:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
OPT-3109
İlk Yardım
3,0
3,0
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencilerin karşılaşabileceği kaza, yaralanma, hayvan sokması, afet vb durumlarda uygulayabileceği ilkyardım metotlarını öğrenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
Doğal afetlerde, yanma ve boğulmalarda, ev ve iş kazalarında ortaya çıkan yaralanma ve diğer sağlık sorunlarında ,hayvan ısırma ve zehirlenmelerinde yapılabilecek ilk müdahaleler.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:21.01.2022 08:51:00)
DK1
1-Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir.
DK2
2-Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini öğrenir.
DK3
3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğrenir.
DK4
4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğrenir.
DK5
5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğrenir.
DK6
6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğrenir.
DK7
7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları öğrenir.
DK8
8-Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulamayı öğrenir.
DK9
9-Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğrenir.
DK10
10-Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğrenir.