of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BPR-804
Girişimcilik
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
İsmail İlke Köse
Dersin Yardımcıları
ÇELİK, A. ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ´ler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 1998. TEKİN, M. Girişimcilik, Konya, 1999
Dersin Amacı
Girişimcinin iş hayatında başarılı olması yöntemlerini kavrar Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrar Küçük işletmelerin kuruluş şekillerini ve yönetimini kavrar
Dersin Hedefleri
Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Girişimci Özellikleri
3 Girişimcilik Kültürü
4 Girişimcilik Türleri
5 Girişimcilik Ahlakı
6 Türkiye´de Girişimciliğin Özendirilmesi
7 Girişimcilik ve Liderlik
8 Girişimcilik ve Liderlik
9 Girişimcilik Ağı
10 İmtiyaz Hakkı (Franchising)
11 Yerel Girişimcilik
12 Uluslararası Girişimcilik
13 Başarılı Girişimcilik Öyküleri
14 Başarılı Girişimcilik Öyküleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No Açıklama
1 Girişimcilik terimini kavrar
2 Küçük işletmelerin ekonomideki rolünü kavrar
3 İşletme kurulumunda destek alınacak kurumları bilir
4 Fizibilite hazırlayabilir
Dersin İçeriği
Giriş ve Temel Kavramlar Girişimci Özellikleri Girişimcilik Kültürü Girişimcilik Türleri Girişimcilik Ahlakı Türkiye´de Girişimciliğin Özendirilmesi Girişimcilik ve Liderlik İmtiyaz Hakkı (Franchising) Yerel Girişimcilik Uluslararası Girişimcilik Başarılı Girişimcilik Öyküleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
 
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.