of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GAZ-112
Boru Kaynakçılığı
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Cüneyt BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.
Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları açıklamak.

Dersin Hedefleri
1) Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları tanıtmak
2) Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı olarak öğretmek ve örnek kaynak birleştirmeleri yapmak
3) Kaynak tekniği ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalarını açıklamak
3) Kaynak tekniği ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalarını açıklamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kaynak teknikleri ilgili temel kavramları tanıma
2) Kaynak teknikleri ile ilgili konuları uygulamalı öğrenir ve örnek kaynaklı birleştirmeleri yapar
3) Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular
3) Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular
3) Kaynak tekniği ile ilgili temel her şeyi bilir ve uygular
Dersin İçeriği
Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, Kaynak teknolojisi ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanlarının çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tarifi, önemi, Kaynak yapma sırasında uyulması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ve ilgili standartlar, Kaynağın sınıflandırılması, diğer imal usulleri ile karşılaştırılması, Elle Elektrik Ark kaynağı ile ilgili tanım, kavram ve temel bilgiler, Kaynak ekipmanları ile Örtülü Elektrod çeşitleri ve özellikleri, Kaynak yapma teknikleri ve yöntemleri, Kaynak kabiliyeti, Kaynak metalurjisi, Oksi-Gaz kaynağı çeşitleri ve özellikleri, Kaynağın tahribatlı kalite kontrolü ve kaynak hataları, Kaynağın tahribatsız kalite kontrolü ve kaynak hataları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.1. W.H. KEARNS, Welding Handbook, Five Volumes, AWS, Miami 1987.
2. R.J. SACKS, Welding - Principles and Practices, Illinois 1976, 991p.
3. N. GÜLTEKİN, Kaynak Tekniği, İstanbul 1991, 263s.1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Diğer Kaynaklar
1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.1. W.H. KEARNS, Welding Handbook, Five Volumes, AWS, Miami 1987.
2. R.J. SACKS, Welding - Principles and Practices, Illinois 1976, 991p.
3. N. GÜLTEKİN, Kaynak Tekniği, İstanbul 1991, 263s.1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Materyal
Dokümanlar
1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.1. W.H. KEARNS, Welding Handbook, Five Volumes, AWS, Miami 1987.
2. R.J. SACKS, Welding - Principles and Practices, Illinois 1976, 991p.
3. N. GÜLTEKİN, Kaynak Tekniği, İstanbul 1991, 263s.1. S. ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, İstanbul 1991, 222s.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
0
2
Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
0