of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GAZ-110
Koruyucu Bakım Arıza
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Mustafa Kemal TÜZÜN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders ile dersi alan öğrencilerin soğutma elemanları arızalarını tanımlayabilme, elektriksel arızalarını tespit edebilme, split ve paket klima arızalarını ana hatlarıyla kavrayabilme, merkezi klima arızalarını ifade edebilme ve mobil soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin arızalarını ana hatları ile belirtebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu ders ile dersi alan öğrencilerin soğutma elemanları arızalarını tanımlayabilmesi, elektriksel arızalarını tespit edebilmesi, split ve paket klima arızalarını ana hatlarıyla kavrayabilmesi, merkezi klima arızalarını ifade edebilmesi ve mobil soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin arızalarını ana hatları ile belirtebilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Soğutma elemanları arızalarını tanımlayabilme
2. Soğutma sistemlerinde elektriksel arızaları tespit edebilme
3. Split ve paket klima arızalarını ana hatlarıyla kavrayabilme
4. Merkezi klima arızalarını ifade edebilme
5. Mobil soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin arızalarını ana hatları ile belirtebilme
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında soğutma sistemlerinin ana bileşenleri olan kompresör, genleşme elemanı, yoğuşturucu ve buharlaştırıcılarda görülen arızalar, arıza tespiti ve giderme, boru hatlarında görülen arızalar ve arıza giderme, soğutma sistemlerinde kullanılan yağlama yağları ve yağlamanın gerekliliği, koruyucu bakım ve bakım planlama, soğutma sistemlerinde genel bakım prosedürleri konuları ele alınmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
13
3
39
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
13
5
65
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
H. Bulgurcu, "İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Bakım, Arıza Bulma ve Servis İşlemleri", İSKAV Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-61333-2-9.
Diğer Kaynaklar
H. Bulgurcu, "İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Bakım, Arıza Bulma ve Servis İşlemleri", İSKAV Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-61333-2-9.
Materyal
Dokümanlar
H. Bulgurcu, "İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Bakım, Arıza Bulma ve Servis İşlemleri", İSKAV Yayınları, 2011, ISBN: 978-605-61333-2-9.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
0
2
Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
0