of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GAZ-223
Enerji Yönetimi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Cüneyt BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Enerji yönetiminin temel hedefi en az maliyet ve
en az çevresel etkiyle mal üretimi ve servis
sağlamaktır. Enerji Yönetiminin amacı,
organizasyon içinde, optimum enerji tedarikinin ve
kullanımının sağlanması ve sürdürülmesi ve: •
Enerji maliyetlerin / atıklarının üretim ve kaliteyi
etkilemeyecek şekilde minimize edilmesi. •
Çevresel etkilerin minimize edilmesi.
Dersin Hedefleri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Enerji Yönetiminin Tanımı & Hedefleri, Enerji denetim tiplerini
• Enerji Denetimi: Tipleri ve metodolojisi
• Enerji tasarrufunun fırsatlarının tespiti
• Enerji tasarruf ölçümlerinin teknik ve ekonomik fizibilite sınıflandırması
• Ayrıntılı Enerji denetimi, Enerji korunumu hesaplamaları, Enerji maliyetlerinin anlaşılması
• Kıyaslama ve Enerji performansı, sistem verimliliğinin maksimize edilmesi, yakıt ve enerji ikamesi, enerji denetim araçlarını
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler bu derste enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili temel bilgiler edinirler.
Enerji etütleri ile ilgili bilgi edinirler.
Ölçümün önemini kavrarlar.
Enerji verimliliğinin önemini kavrarlar.
Isı geri kazanım uygulamalarının önemini kavrarlar.
Su ısıtma-dağıtma-basınçlandırma sistemlerinde enerji verimliliği kavrarlar.
Dersin İçeriği
Genel Enerji Durumu Türk Sanayiinin Yapısı, Proseslerde Enerji Tüketimi / Enerji Yönetimi Esasları / Enerji Tasarrufu Etüt Yöntemleri, Enerji Muhasebesi / Ölçüm, Enstrümantasyon ve Proses Kontrol / Enerji ve Kütle Denklikleri/ Isı Üretim Tesislerinde Yakma Sistemleri / Kazanlarda Verim Hesaplamaları / Buhar Üretim ve Dağıtım Sistemleri / İzolasyon / Fırınlar / Isıtma ve Havalandırma, İklimlendirme / Kurutma Prosesi / Atık Isı ve Çevre / Güneş Enerjisi ve Isı Pompasından Yararlanma / Bileşik Isı-Güç Üretiminde Optimizasyon.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
0
2
Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
0