of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
GAZ-804
Güneş Kollektörleri Uygulamaları
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinin önemini kavramak, güneş enerjili su ısıtma sistemlerini ve güneş enerjisi kullanılan diğer tesisat sistemlerini tanıyıp işleyişlerini kavramak. Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin seçiminde ve boyutlandırılmasında kullanılan hesap yöntemlerini kullanabilmek.
Dersin Hedefleri
1) Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları içerisindeki yerini ve önemini kavramak
2) Güneş enerjisinin özelliklerini ve kullanılabileceği alanları kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin elemanlarını tanımak, işleyişini kavramak
2) Güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımı için geliştirilen sistemlerin işleyişini kavramak
3) Güneş enerjisinin soğutma, kurutma, saf su ve elektrik üretimi gibi diğer uygulama alanlarını öğrenmek
4) Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin seçiminde ve boyutlandırılmasında kullanılan hesap yöntemlerini uygulayabilmek
Dersin İçeriği
Güneş enerjisi, uygulama alanları, güneş enerjisinin su ve bina ısıtmada ve diğer amaçlarla kullanımı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
8
8
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
117
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
[1] Ali Yücel Uyarel, Etem Sait Öz, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi, 1987
[2] Mustafa Tırıs, Çiğdem Tırıs, Yücel Erdallı, Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri, TÜBİTAK MAM, 1997
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2
2
Doğalgaz ısıtma ve sıhhî tesisat (DIST) sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
3