of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-101
Restorasyon İlkeleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
ardaatmaca@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Tarihi değerlerin, korunması ve devamlılığının sağlanabilmesi için yapılan uygulamalar ve bu uygulamalara konu olan değerlerin tespiti ile koruma bilincini geliştirmek. Teorik olarak öğrencinin mesleği ile ilgi olarak tanımsal bilgiler ile yasal ilkeler doğrultusunda eğitilerek, bilinçsel doğrultulda yeterlilik kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Koruma, korunacak değerlerin tanımı ve kapsamı, restorasyon kuramının tarihi gelişim sürecinin incelenmesi, restorasyonda ulusal ve uluslararası kurumlar, restorasyonda uyulması gereken ilkeler, korunması gerekli yapı, yapı grubu yada alanlarda uygulanan koruma işlemleri, restorasyon uygulamalarında doğru-uygun malzeme ve yöntem seçimindeki kriterler, restorasyonda çağdaş teknolojinin kullanılması, projelendirme sürecinde uyulması gerekli esasların incelenmesi ve bu kapsamda alanda yürütülen araştırma - tespit çalışmalarını kapsar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Ödev
Uygulama
Yerinde Uygulama
Seminer
Rapor Yazma
Teknik Gezi
Alan Çalışması
Arazi Çalışması
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İlgili temel kavram ve yaklaşımları tanıtma.
DK2
Korumanın gerekliliğini algılatma.
DK3
Yaşadığı çevreye ( ülke, şehir, ilçe, köy...) ait tarihi değerleri tanıtma.
DK4
Araştırma, belgeleme- fotoğraflama ve değerlendirme becerisi kazandırma.
DK5
Mesleki sorumluluk bilinci kazandırma.
DK6
Temel tüzük ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, kavramlar arasında çıkarımlar oluşturabilmek.
DK7
Tarihi ve Kültürel varlıklara ilişkin sorunların tespiti ve yorumlanabilirliği
DK8
Restorasyon kavramının kültür varlıkları üzerindeki etkisinin açıklanabilmesi.