of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-101
Restorasyon İlkeleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarihi değerlerin, korunması ve devamlılığının sağlanabilmesi için yapılan uygulamalar ve bu uygulamalara konu olan değerlerin tespiti ile koruma bilincini geliştirmek. Teorik olarak öğrencinin mesleği ile ilgi olarak tanımsal bilgiler ile yasal ilkeler doğrultusunda eğitilerek, bilinçsel doğrultulda yeterlilik kazandırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
İlgili temel kavram ve yaklaşımları tanıtma.
Korumanın gerekliliğini algılatma.
Araştırma, belgeleme- fotoğraflama ve değerlendirme becerisi kazandırma.
Yaşadığı çevreye ( ülke, şehir, ilçe, köy...) ait tarihi değerleri tanıtma.
Mesleki sorumluluk bilinci kazandırma.
Temel tüzük ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, kavramlar arasında çıkarımlar oluşturabilmek.
Tarihi ve Kültürel varlıklara ilişkin sorunların tespiti ve yorumlanabilirliği
Restorasyon kavramının kültür varlıkları üzerindeki etkisinin açıklanabilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İlgili temel kavram ve yaklaşımları tanıtma.
Korumanın gerekliliğini algılatma.
Yaşadığı çevreye ( ülke, şehir, ilçe, köy...) ait tarihi değerleri tanıtma.
Araştırma, belgeleme- fotoğraflama ve değerlendirme becerisi kazandırma.
Mesleki sorumluluk bilinci kazandırma.
Temel tüzük ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, kavramlar arasında çıkarımlar oluşturabilmek.
Tarihi ve Kültürel varlıklara ilişkin sorunların tespiti ve yorumlanabilirliği
Restorasyon kavramının kültür varlıkları üzerindeki etkisinin açıklanabilmesi.
Dersin İçeriği
Koruma, korunacak değerlerin tanımı ve kapsamı, restorasyon kuramının tarihi gelişim sürecinin incelenmesi, restorasyonda ulusal ve uluslararası kurumlar, restorasyonda uyulması gereken ilkeler, korunması gerekli yapı, yapı grubu yada alanlarda uygulanan koruma işlemleri, restorasyon uygulamalarında doğru-uygun malzeme ve yöntem seçimindeki kriterler, restorasyonda çağdaş teknolojinin kullanılması, projelendirme sürecinde uyulması gerekli esasların incelenmesi ve bu kapsamda alanda yürütülen araştırma - tespit çalışmalarını kapsar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
109
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınevi, İstanbul.
2. Dışkaya, H., 2004, Kuzey Marmara Bölgesindeki 19.Yüzyıl Ahşap Yapılarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
3. Dışkaya, H., 2011, 19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi, MSGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
4. Eldem, S. H., 1997, Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
5. Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayınevi, İstanbul.
6. Weaver, M. E., 1997, Conserving Buildings, A Manual of Techniques and Materials, John Wiley&Sons Inc., New York.
Diğer Kaynaklar
1. Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınevi, İstanbul.
2. Dışkaya, H., 2004, Kuzey Marmara Bölgesindeki 19.Yüzyıl Ahşap Yapılarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
3. Dışkaya, H., 2011, 19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi, MSGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
4. Eldem, S. H., 1997, Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
5. Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayınevi, İstanbul.
6. Weaver, M. E., 1997, Conserving Buildings, A Manual of Techniques and Materials, John Wiley&Sons Inc., New York.
Materyal
Dokümanlar
1. Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınevi, İstanbul.
2. Dışkaya, H., 2004, Kuzey Marmara Bölgesindeki 19.Yüzyıl Ahşap Yapılarının Depreme Karşı Güçlendirilmesi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
3. Dışkaya, H., 2011, 19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Değerlendirilmesi, MSGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
4. Eldem, S. H., 1997, Yapı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
5. Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayınevi, İstanbul.
6. Weaver, M. E., 1997, Conserving Buildings, A Manual of Techniques and Materials, John Wiley&Sons Inc., New York.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
4