of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-102
Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyonu
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Mustafa Ağgül
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması, tarihi çevre bilinci oluşturulması, korunması gerekli değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gerekli kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması. Bozulmuş ve korunması gerekli bir esere yapılabilecek müdahaleleri tespit ettirebilme.
Dersin Hedefleri
Eski eser hakkında çıkarımlarda bulunmak
Restorasyon ve Konservasyon önerileri sunmak
Restorasyonda ve Konservasyonda yapılacak teknikleri uygulamak
Koruma kavramı hakkında bilgi edindirme.
Tarihi yapılarda oluşabilecek bozulmaları ve nedenlerini öğretme.
Restorasyon tekniklerini ve uygulama biçimlerini tanıtma.
Bağımsız çalışmayı öğretme.
Elde ettiği bilgileri belgeleme ve değerlendirme becerisi kazandırma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eski eser hakkında çıkarımlarda bulunur
Restorasyon ve Konservasyon önerileri sunar
Restorasyonda ve Konservasyonda yapılacak teknikleri uygular
Koruma kavramı hakkında bilgi edinir.
Tarihi yapılarda oluşabilecek bozulmaları ve nedenlerini öğrenir.
Restorasyon tekniklerini ve uygulama biçimlerini tanır.
Bağımsız çalışmayı öğrenir.
Araştırma becerisi kazanır.
Elde ettiği bilgileri belgeler, değerlendirir.
Dersin İçeriği
Koruma, korumanın boyutu, koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli, anıtlarda bozulmaya neden olan iç ve dış etkenler, korunması gerekli yapı, yapı grubu ya da alanlarda uygulanan restorasyon teknikleri, restorasyon uygulamalarında doğru yöntem ve malzeme seçimindeki kriterler, restorasyonda çağdaş teknolojinin kullanılması ile ilgili bilgileri; restorasyonu yapılmakta olan ya da yapılmış eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi şeklindeki çalışmaları kapsar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyonu Ders notu Mustafa Ağgül
Diğer Kaynaklar
1. Abdülrahimov, R., Restorasyonda Yapım Teknikleri, Trabzon, 1999.

2. Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayın, İstanbul, 2000.

3. Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
 
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.