of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-103
Mimarlık ve Sanat Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mimarlık ve sanat tarihi dersi tarih öncesi çağlardan Demir Çağına kadar mimarlık ve sanat tarihini farklı dönemlerine odaklanır. Ders boyunca dönemler, sanat eserleri, sanatçılar, mimarlar ve yapılar incelenecek böylece konuya detaylı bir yaklaşım sağlanacak ve öğrencilerin sadece konu hakkındaki bilgilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda yapıların ve sanat eserlerinin tarihi ve estetik değerini tahmin etmelerine olanak sağlanacaktır.
Dersin Hedefleri
Tarihsel gelişimin kültürel etkilerinin algılanması
Tarihsel süreçlerin insan uygarlıkları ile ilişkisinin algılanması
Kültür ve oluşturulan toplum düzenlerin yaşamsal olarak değerlendirile bilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tarihsel gelişimin kültürel etkilerinin algılanması
Tarihsel süreçlerin insan uygarlıkları ile ilişkisinin algılanması
Kültür ve oluşturulan toplum düzenlerin yaşamsal olarak değerlendirile bilmesi
Dersin İçeriği
Tarih öncesi dönemden başlayarak Roma sonrası Bizansa kadar Anadolu' da yaşamış olan uygarlıkların mimarisi ve sanatı, bunun yanısıra Anadolu'nun komşuları olan Mezopotamya, Mısır ve Girit gibi uygarlıkların mimarisi ve sanatı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
NAUMANN, Rudolf (1991). Eski Anadolu Mimarlığı. Ankara.
ROTH, Leland. M. (2006). Mimarlığın Öyküsü. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Diğer Kaynaklar
NAUMANN, Rudolf (1991). Eski Anadolu Mimarlığı. Ankara.
ROTH, Leland. M. (2006). Mimarlığın Öyküsü. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Materyal
Dokümanlar
NAUMANN, Rudolf (1991). Eski Anadolu Mimarlığı. Ankara.
ROTH, Leland. M. (2006). Mimarlığın Öyküsü. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
3