of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-111
Malzeme Bilgisi
2.0
1.0
0.0
2.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Elif Kengeralan Göksu
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yapı malzemelerinin çeşitlerini, üretim yöntemlerini, özeliklerini ve kullanım yerlerini açıklayabilme.
Dersin Hedefleri
Restorasyon ve konservasyon sırasında kullanılacak malzemeleri tanımlama ve malzeme terminolojisi bilgisini kazandırma.
Restorasyon ve konservasyon sırasında hangi malzemenin nerede ve ne zaman kullanılacağı bilgisini edindirme.
Eser üzerinde yanlış malzeme kullanımı veya yanlış müdahalede bulunmama sorumluluğu edindirme.
Eser ve kullanılan malzemenin uyumuna dikkat ederek, gelecek dönemlerde eser üzerinde çatlaklar veya yarıklar oluşmaması için önceden önlem alma sorumluluğu kazandırma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Malzeme iç yapısı, Mekanik özellikler
Malzemelerin ısı yalıtım ve aktarım özellikleri
Malzemelerin su, nem ve ses yalıtım ve aktarım özellikleri
Fiziksel – kimyasal davranışları
Doğal taş yapı malzemeleri
Agrega yapı malzemeleri
Bağlayıcı yapı malzemeleri
Suni taş yapı malzemeleri
Pişmiş toprak yapı malzemeleri
Cam ve metal yapı malzemeleri
Ahşap yapı malzemeleri
Bitüm – kadran esaslı, plastik esaslı yapı malzemeleri
Dersin İçeriği
Malzeme bilgisi ile ilgili temel kavramlar ve malzemenin özellikleri (fiziksel özellikler, kimyasal özellikler, mekanik özellikler vb.), yapı sektöründe kullanılan çeşitli malzemelerin (doğal taş, ahşap, metal, toprak vb.) tarihçesi, üretimi, türleri, özellikleri, kullanım yer ve şekilleri, malzemede bozulmaya yol açan etkenler, restorasyon ve konservasyon çalışmalarında kullanılan laboratuar ve atölye malzemeleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
Diğer Kaynaklar
Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
Materyal
Dokümanlar
Malzeme Bilgisi Ders Notları - Elif Kengeralan Göksu
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
4