of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-108
Rölöve Uygulamaları
2.0
2.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Banu Özkartal
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere; Rölöve projesi çizimi için gereken teknik bilgi ve çizim becerilerini kazandırabilmek. Rölövesi yapılan tek bina ölçeğindeki rölöve çalışmasının detayları üzerinde çalışılmakta, binadaki özgün kapı pencere, merdiven, merdiven korkuluğu gibi elemenların sistem detayları ve nokta detayları incelenmekte ve böylece öğrenciye rölöve detay ölçüsü alma yanında geleneksel detayların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Oran ve ölçek ayarlama
Basit mekanların plan krokisi
Kesit ve görünüş çıkarma
Araştırma raporu hazırlama
Plan, kesit, görünüş vaziyet planı okuma
Grupla çalışma, becerileri kazanılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Rölöve projelerini okuyabilmek
2. Halihazırdaki bir geleneksel yapının rölöve analizini yapabilir
3. Halihazırdaki bir geleneksel yapının ölçülerini alarak kroksini çizebilir.
4. Hazırlanan krokileri rölöve projesi haline dönüştürebilmek
Dersin İçeriği
Basit ögelerden başlayarak mekân kurgusunu anlamaya yönelik kroki çizimlerinin yaptırılması basit ölçüm yöntemlerinin kavranması amaçlanmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Rölöve ve Aplikasyon Ders Notları- Nurbanu ÖZKARTAL
Diğer Kaynaklar
1) Rölöve, M. Bülent Uluengin, YEM yayınları,2002, İstanbul
2) BAĞCI Mustafa, BAĞCI Cemil,. Teknik Resim. Ankara. Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası. 1982.
3) PANCARCI Ali, ÖCAL M.Emin,Yapı Teknik Resmi. İstanbul. Birsen Yayınevi.1978.
4) DANIŞ İsmet,.İnşaat Teknik Resmi. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi.1995.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
1