of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-201
Roma ve Bizans Mimarisi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Roma ve Bizans uygarlığının İmparatorluk dönemini siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda öğretilmesi, anlaşılması ve günümüz kültürleriyle bağ kurulması böylelikle geçmişle günümüz arasında bir bağ kurulmaya çalışılmasına yönelik olarak teorik ve görsel olmak üzere işlenmektedir. Romalıların ve Bizanslıların Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış, Romalıların ve Bizanslıların Anadolu'daki durumunun öğrencilere görsel açıdan tanıtılması ve bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Roma ve Bizans uygarlığının siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda öğretilmesi
Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu'daki durumunun ve Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış olduklarının öğretilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Roma ve Bizans uygarlığının siyasi, tarihi, mimari ve sanatsal anlamda gelişimini bilir.
Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu'daki durumunun ve Romalıların ve Bizans uygarlıklarının Anadolu Coğrafyasına kültürel, sanatsal, mimari ve siyasi anlamda neler katmış oldukları hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Roma ve Bizans dönemlerinde gerçekleştirilen yapısal gelişim ve mimari gelişim süreci içerisinde yapı teknikleri ve malzeme bilgisinin aktarımı sağlanarak, günümüze kadar ulaşan yapı ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi.
Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Diğer Kaynaklar
Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi.
Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Materyal
Dokümanlar
Mango, C. (2016). Bizans- Yeni Roma İmparatorluğu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Pralong, A. (2016). Bizans: Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar. İstanbul: Kitap Yayınevi.
Bussagli, M. (2007). Rome: Art&Architecture. Berlin: Konemann.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
4