of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-210
Anadolu'da Türk İslam Mimarisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Nevzat AKBAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Anadolu Türk-İslam Mimari eserlerini plan özellikler, yapı malzemesi, cephe özellikleri, yapı elemanları ve süsleme yönünden dönemsel bilgiler eşliğinde incelemek.
Dersin Hedefleri
Anadolu Türk-İslam Mimarisi hakkında genel hatları itibariyle bilgi sahibi olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Haftalık ders sunumları ve bazı kaynaklar.
Dersin İçeriği
Anadolu'da Selçuklu Devleti'nden başlamak üzere Osmanlı'nın son dönemine kadar olan mimari eserler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
25
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
10
10
100
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
50
Ödevler
1
1
1
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
75
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
75
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
25
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Nevzat AKBAŞ'ın Ders Sunumları.
Diğer Kaynaklar
Nevzat AKBAŞ'ın Ders Sunumları.
Materyal
Dokümanlar
Nevzat AKBAŞ'ın Ders Sunumları.
Ödevler
Bir yapının plan, yapı malzemesi, yapı elemanları, dönemsel özellikleri ve süsleme özellikleri ile birlikte sunum şeklinde hazırlanması.
Sınavlar
Ara sınav, ödev teslimi ve final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
5
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
5