of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-204
Restorasyon Projesi
2.0
1.0
0.0
2.5
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Mustafa Ağgül
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Herhangi bir yapının belgelenmesinden başlayarak restorasyon projesine kadar olan süreçte yapılan çalışmaları gerçekleştirebilme.
Dersin Hedefleri
1) Röleve-restitüsyon-restorasyon projelerini hazırlama bilgi ve becerisini edindirme
2) Eski yapılarda kullanılan malzemelerdeki fiziksel ve kimyasal değişimleri açıklayabilme becerisi kazandırma
3) Araştırma, eleştirel düşünme ve takım çalışması becerileri edindirme.
4) Deneysel çalışma ile ölçümleri kayıt etme, bilgileri elde etme ve değerlendirme becerisi kazandırma.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Röleve-restitüsyon-restorasyon projelerini hazırlar.
2) Eski yapılarda kullanılan malzemelerdeki fiziksel ve kimyasal değişimleri açıklar.
3) Araştırma, eleştirel düşünme ve takım çalışması becerileri elde eder.
4) Deneysel çalışma ile ölçümleri kayıt etme, bilgileri elde etme ve değerlendirme becerisi elde eder.
Dersin İçeriği
Yöre ya da yakın çevresindeki bozulmaya uğramış koruması gerekli bir yapı yada yapı gurubunun rölevesinin çıkarılması, röleve raporu, röleve analizi, restitüsyon raporu, restitüsyon analizi restorasyon raporu ve restorasyon projesinin hazırlanması ile ilgili konuları içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Restorasyon Projesi Ders Notları: Mustafa AĞGÜL
Diğer Kaynaklar
1. Restorasyon Projesi tezleri
2. AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem Yayınları, İstanbul, 1996.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
2