of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-215
Cephe ve Taş Temizliği
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Arda Atmaca
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kagir yapıların - yapı parçasının varlığını devam ettirebilmesi için, fiziki verilerini tespit ederek malzemesine ilişkin her türlü belgeleme-sağlamlaştırma, koruma önerileri geliştirme. Geleneksel Anadolu mimarisinde kagir yapı malzemeleri ve bunların korunması ve onarımı üzerine uygulamalar.
Dersin Hedefleri
1) İlgili temel kavram ve yaklaşımları tanıtma
2) Örnek uygulamaları araştırmaya yönlendirme
3) Onarım yapabilme kabiliyeti edindirme
4) Sebep-sonuç ilişkisini uygulama boyutu ile değerlendirme becerisi kazandırma
5) Öneri geliştirerek analiz yapmaya yönlendirme
6) Taş malzemenin ayırt edilebilmesi yeteneğinin kazanılması
7) taşın bozulma ve temizlenme aşamalarına ilişkin bir çok yöntemin kullanılabilmesi ve fikirlerin öne sürülmesi
8) güncel temizleme ve onarım konularında donanım sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Taş malzemenin ayırt edilebilmesi yeteneğinin kazanır
2) taşın bozulma ve temizlenme aşamalarına ilişkin bir çok yöntemin kullanılabilmesi ve fikirlerin öne sürülmesi yeteneği kazanr.
3) güncel temizleme ve onarım konularında donanım sahibi olur.
Dersin İçeriği
Geleneksel Anadolu mimarisinde kagir yapı malzemelerinin tarihçesi, üretimi, türleri, kullanım yer ve şekilleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. Uygulamaya konu olacak yapı-yapı grubu bünyesinde bulunan kagir malzemede meydana gelmiş deformasyonların tespiti ve onarma önerilerinin geliştirilmesi sürecini kapsar. Uygulama düzeyinde yapılan tespitlerin analiz-değerlendirilme-koruma önerileri geliştirme çalışmalarını içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Gedik, İsmet, Genel Jeoloji, Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları, Trabzon, 1985.
2. Ketin, İhsan, Genel Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982.
Diğer Kaynaklar
1. Gedik, İsmet, Genel Jeoloji, Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları, Trabzon, 1985.
2. Ketin, İhsan, Genel Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982.
Materyal
Dokümanlar
1. Gedik, İsmet, Genel Jeoloji, Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları, Trabzon, 1985.
2. Ketin, İhsan, Genel Jeoloji, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
4